Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Khảo sát, đánh giá thị trường nguyên liệu, đề xuất yêu cầu mua hàng các nguyên liệu địa phương;
 • Xây dựng, phát triển hệ thống NCC;
 • Phân tích cung cầu, thông tin thị trường phục vụ việc mua hàng. Cập nhật thông tin giá cả;
 • Phối hợp với bộ phận dinh dưỡng QA tìm kiếm, đánh giá NCC;
 • Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hoặc đột xuất theo yêu cầu;
 • Quản lý, theo dõi mua sắm vật tư, CCDC;
 • Phối hợp các phòng ban liên quan giải quyết các tình huống phát sinh;
 • Hỗ trợ và hướng dẫn nhân viên cấp dưới phát triển kỹ năng, nghiệp vụ mua hàng.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, thương mại,  kỹ thuật
 • Tiếng anh giao tiếp tốt
 • Có kiến thức mua hàng và thành toán quốc tế
 • Có kỹ năng quản lý rủi ro, chuyên môn về mua hàng
 • Có hiểu biết về chuyên ngành thức ăn chăn nuôi
 • Có hiểu biết về mùa vụ nguyên liệu
 • Có kiến thức về hệ thống và quản lý chất lượng ISO, HACCP
 • Có kinh nghiệm trên 3 năm trong lĩnh vực thua mua, trên 1 năm làm quản lý.
Job tags: Giám sát Thu mua

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.