Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Phát triển thị trường trong khu vực kinh doanh được phân công.

- Tư vấn kỹ thuật, chăm sóc khách hàng đang hợp tác với công ty.

- Tiếp xúc khách hàng hàng tiềm năng để mời khách hàng hợp tác với công ty.

- Triển khai chương trình bán hàng và các hoạt động thị trường theo yêu cầu công ty.

- Thị trường tỉnh: Thái Nguyên (01 người), Bắc Giang (01 người)

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Chăn nuôi/Thú y

- Có kinh nghiệm kỹ thuật Heo

- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt, Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp trong công việc, Có khả năng giao việc, hướng dẫn và quản lý nhân sự, Có khả năng quyết định và xử lý công việc nhanh

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.