Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Vị trí Thực tập Hỗ trợ Vận hành Dịch vụ CNTT sẽ chịu trách nhiệm chủ yếu về việc Quản lý hệ thống Dịch vụ CNTT (ITSM) và hỗ trợ 1 phần việc Quản lý Tài sản CNTT tại Greenfeed. Với vai trò này, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về các công nghệ đang được áp dụng tại Greenfeed và cách khối CNTT & Công nghệ số cung cấp dịch vụ cho khách hàng nội bộ.

Các nhiệm vụ chính bao gồm:

Hỗ trợ quản lý dịch vụ CNTT

- Sử dụng hệ thống ITSM phát triển bởi Greenfeed để điều phối và theo dõi tiến độ của các yêu cầu trên hệ thống nhằm đảm bảo SLA như cam kết với khách hàng nội bộ

- Theo dõi chỉ số hiệu suất dịch vụ và đề xuất cải tiến khi cần.

Quản lý tài sản CNTT

- Hỗ trợ việc theo dõi và quản lý tài sản CNTT của tổ chức, bao gồm phân loại, cập nhật và xử lý thông tin về tài sản.

Hợp tác và Học tập

- Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong khối CNTT & Công nghệ số để học hỏi và tham gia vào các dự án và hoạt động liên quan đến dịch vụ và vận hành.

- Chủ động nắm bắt các xu hướng công nghệ mới và tiến xa trong việc tìm hiểu về ngành CNTT và dịch vụ CNTT.

Job Requirement

- Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp trong lĩnh vực khoa học máy tính hoặc chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin

- Quan tâm đến phần cứng IT, phần mềm, quản lý dịch vụ IT, quản lý tài sản IT và giám sát hệ thống Doanh nghiệp

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Thái độ tích cực và tập trung vào việc cải thiện Dịch vụ Khách hàng.

- Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: ERP Solution Specialist SAP/PP, SAP Functional Consultant PP SD, SAP Functional Consultant, SAP Functional Consultant PP/QM, SAP Functional Consultant PP/QM, SAP Functional Consultant PP/QM
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Manager – Technology Governance & Data Privacy, IT Audit, IT Risk, Technology Governance Risk Compliance, Operational risk, Compliance, Data privacy
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: SAP FICO CONSULTANT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Senior Business Analyst, ERP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: IT Service Delivery Manager, Service Desk
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Senior Developer - Microsoft Power Platform, Developer, Microsoft Power Platform, Senior Developer - Microsoft Power Platform month contract, Senior Developer - Microsoft Power Platform
 • Number of positions: 1
 • Posted: 31/08/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Head of ERP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/08/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: SAP MM Consultant
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/08/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Senior Developer - Microsoft Power Platform, Developer, Microsoft Power Platform, Senior Developer - Microsoft Power Platform month contract, Senior Developer - Microsoft Power Platform
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/08/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.