Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

+ Thực hiện quy trình, quy định trong hoạt động bán hàng, cân xe…

+ Phối hợp các phòng ban liên quan đến hoạt động bán hàng đảm bảo tốt nhất việc các hoạt động phục vụ khách hàng.

+ Theo dõi, báo cáo, tình hình chi trả chiết khấu cho khách hàng…

+ Kê khai giá trị gia tăng đầu ra ..

Và các công việc khác theo phân công của trưởng phòng Kế Toán

Job Requirement

+ Nam, Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Tài chính- Kế Toán

+ Có hiểu biết về thủ tục, chính sách, chứng từ kế toán

+ Có hiểu biết về quy trình bán hàng, kho, sản xuất..

+ Có khả năng sử dụng phần mềm kế toán

+Có kỹ năng giao tiếp tốt

+ Có khả năng sử dụng máy vi tính trong việc thống kê, phân tích số liệu

+ Kinh nghiệm 1 năm trở lên

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.