Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Thực hiện kiểm tra nhập các bút toán phát sinh heo đẻ, phối, thanh lý…

Kiểm soát xuất nhập kho.

Thực hiện các báo cáo giá thành, hàng tồn kho, tình hình sử dụng cám thuốc định kỳ.

Kiểm soát chi phí.

Các chứng từ tăng, giảm, khấu hao, báo cáo tài sản cố định.

Cung cấp số liệu cho thuế, kiểm toán theo yêu cầu.

Chấp hành nội quy, qui định, chính sách của trại và Công ty.

 Lưu trữ chứng từ liên quan đúng quy định.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

Nắm được quy trình, chứng từ kế toán, luật kế toán, chuẩn mực kế toán, và các chính sách về thuế.

Biết sử dụng các phần mềm kế toán.

Trung thực và cẩn thận trong công việc.

Kiểm kê trang trại theo định kỳ.

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kế toán – tài chính.

Similar Jobs

 • Location: Quang Tri, Gia Lai, Quang Nam
 • Required skills: Nhân viên Thống kê trại, thống kê, admin, admin trại
 • Number of positions: 4
 • Posted: 22/03/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.