Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Ghi nhận các nghiệp vụ Kho, CCDC,

Tài sản phát sinhĐối chiếu và hoàn thiện chứng từ nhập xuất của các trại

Báo cáo NXT Trích chi phí vận chuyển cám trại (30 phút/ngày)

Tạo code hàng tồn kho,update siteID trại

Setup Master Data khi phát sinh trại mới, nghiệp vụ mớiCông việc, báo cáo khác theo yêu cầu

Tham gia kiểm kê thực tế tại trại

Chốt tồn kho các trại

Chốt CP vận chuyển cám Kiểm tra việc thực hiện kiểm kê- chốt kho tháng các trại

Báo cáo tình hình sử dụng cám-thuốc, CCDC, NVL sx tinh heo

Hoàn thành các nghiệp vụ liên quan tài sản- CCDC trong tháng

Giải trình biến động liên quán báo cáo NXT Cám, Thuốc & CCDC

Kiểm tra và xác nhận Bảng kê chi phí vận chuyển cám các trại, chốt 15 và 25 hàng tháng

Gửi các báo cáo Hàng tồn kho chậm luân chuyển, cận date

Công việc, báo cáo khác theo yêu cầu

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành về TC-KT 

 - Có hiểu biết về các thủ tục, chính sách, chứng từ kế toán

 - Có hiểu biết về qui trình bán hàng, kho, sản xuất, thu mua.

 - Có hiểu biết về quy trình kế toán, luật kế toán, chuẩn mực kế toán, các phần mềm kế toán và chính sách về thuế.

- Có khả năng ứng dụng phần mềm kế toán liên quan đến kế toán bán hàng, công nợ, kho.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Management Accounting Specialist, Management Accounting Specialist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.