Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Hoàn tất Bảng tổng hợp tài khoản (Trial Balance) BU. 
- Hỗ trợ KTT lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng cân đối kế toán , LCTT BU. 
- Lập báo cáo khác liên quan đến TCKT của BU. 
- Chịu trách nhiệm kiểm tra việc hạch toán & đối chiếu tất cả các tài khoản cảu BU & giải quyết các tài khoản tồn động (nếu có) 
- Kiểm tra CTTH, chứng từ thanh toán, phiếu hạch toán phát sinh tại BU. 
- Kiểm soát tốt tính hợp lý, hợp lệ & ghi nhận đúng phòng ban, BU. 
- Kiểm soát việc thanh toán phù hợp budget của BU. 
- Hỗ trợ KTT tổng hợp toàn bộ báo cáo & giải trình theo mẫu biểu, yêu cầu kiểm toán& cơ quan thuế. 
- Hướng dẫn nhân viên về nghiệp vụ & hạch toán của BU. 
- Thực hiện việc in sổ, lưu trữ báo cáo hàng tháng theo qui định công ty & luật pháp qui định 
- Tổ chức hướng dẫn & kiểm tra, giám sát trong việc lưu trữ hồ sơ, đối chiếu các tài khoản liên quan theo đúng qui định của Cty & pháp luật. 
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của GĐTC, KTT hay GĐĐH. 
- Hỗ trợ KTT hướng dẫn, huấn luyện & lãnh đạo nhân viên trong việc nâng cao về chuyên môn, hiệu suất làm việc cũng như xây dựng đội nhóm có kỹ năng đáp ứng được mục tiêu hoạt động hiện tại & phát triển của BU. 
- Hỗ trợ KTT trong việc tuyển dụng, đào tạo & xây dựng đội ngũ kế toán đáp ứng yêu cầu & mục tiêu công ty.

* Lưu ý: sẽ được học việc ở Nhà máy Hà Nam 01 thời gian

Job Requirement

* Yêu cầu về kiến thức chuyên môn:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Tài chính - Kế toán
- Có hiểu biết về các hoạt động của Công ty như: thu mua, kho vận, qui trình sản xuất, tài chính - kế toán, hành chánh và phát triển nguồn nhân lực, hoạt động bán hàng.
- Nắm bắt Chuẩn mực kế toán và chính sách thuế, các qui định khác về kế toán, thuế.
- Có hiểu biết về hoạt động sản xuất.
- Có hiểu biết trong việc quản lý rủi ro, thủ tục kiểm soát liên quan đến hoạt động tài chính - kế toán.
- Hiểu và sử dụng được phần mềm kế toán hiện hành.
* Những kỹ năng cần thiết cho công việc:
- Có kỹ năng tốt về vi tính trong việc xử lý số liệu & trình bày báo cáo
- Khả năng sắp xếp, công việc, xử lý tình huống, giao tiếp tốt trong nội bộ và với đối tác bên ngoài.
- Khả năng chịu được áp lực công việc cao, phối hợp tốt các phòng ban trong hoạt động hàng ngày.
- Khả năng truyền đạt, hướng dẫn nhân viên đạt mục tiêu công ty đề ra.
- Khả năng phân tích & tổng hợp số liệu
- Khả năng viết quy trình hướng dẫn kế toán
- Có khả năng đọc hiểu, viết tiếng Anh.
* Những yêu cầu khác:
- Có kiến thức về tài chính kế toán, thuế. Tổng hợp kiểm tra số liệu, lập các báo cáo thuế & báo cáo tài chính của chi nhánh.
- Làm việc với cơ quan thuế và các phòng ban bên trong.
- Đi công tác (nếu có yêu cầu)
- Có kỹ năng quản lý, hướng dẫn nhân viên và tổ chức công việc.

Similar Jobs

 • Location: Hoa Binh, Thanh Hoa, Bac Can
 • Required skills: Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ, Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ
 • Number of positions: 4
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Hoa Binh, Thanh Hoa, Bac Can
 • Required skills: Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ, Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ
 • Number of positions: 4
 • Posted: 15/03/2024
 • Location: Hoa Binh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/06/2016

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.