Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Hướng dẫn & kiểm soát các nghiệp vụ kế toán phù hợp với qui định của Công ty & luật kế toán, thuế.
- Hướng dẫn cách hạch toán các nghiệp vụ mới và đồng bộ ghi nhận nghiệp vụ mảng chuỗi cung ứng, trại liên kết.
- Kiểm tra, hướng dẫn việc ghi nhận/thủ tục thanh lý TSCĐ cho các chi nhánh
- Kiểm tra và tạo mã TSCĐ, CP trả trước và mã NCC.
- Kiểm tra và thực hiện đối chiếu tài khoản Related Party của Công ty & các Công ty con.
- Hạch toán và đối chiếu tài khoản liên quan (lương, hoa hồng, trích trước...)
- Kiểm tra, rà soát reconcile các tài khoản và nhắc nhở, cảnh báo các chi nhánh xử lý tồn động. 
- Kiểm tra biến động CP và hoàn tất Trial Balance đảm bảo chính xác và đúng hạn.
- Tính và trích thuế CIT hàng tháng cho tất cả chi nhánh
- Kiểm tra và phân bổ khấu hao TSCĐ, CP trả trước 242 chính xác và đúng thời hạn.
- Xây dựng, hướng dẫn các thủ tục, qui trình liên quan về kế toán, nguyên tắc phân bổ Công ty.
- Chuẩn bị và gởi báo cáo PL, CP sản xuất, tổng hợp TSCĐ, báo cáo HĐ TCKT, thực hiện ngân sách... 
- Chuẩn bị báo cáo, số liệu, chứng từ cho kiểm toán, thanh tra, tư vấn thuế, ngân hàng đúng hạn và chính xác.
- Thực hiện việc tính hoa hồng cho BPKD 
- Kiểm tra việc sử dụng ngân sách đầu tư (capex)
- Tạo costcenter, tài khoản kế toán, mã khách hàng, mã NCC, mã hàng tồn kho.
- Thu thập, kiểm tra tính hợp lí và chính xác của thông tin phục vục cho việc lập các báo cáo phân tích.
- Lập báo cáo phân tích thực tế và dự báo về margin theo từng sản phẩm, đơn vị kinh doanh, ngành và tập đoàn.
- Tổ chức, sắp xếp, hướng dẫn các chi nhánh kiểm kê TSCĐ (bao gồm tổng hợp báo cáo kết quả kiểm kê Group và gởi nhãn của mã kiểm kê để chi nhánh dán mã TSCĐ.
- Kiểm tra việc tuân thủ qui trình tại các chi nhánh.
- Tuyển dụng, đào tạo & Xây dựng đội ngũ kế toán phù hợp & đáp ứng Công việc chuyên môn hiện tại & xu Hướng phát triển của Công ty.
- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, tư vấn thuế...
- Tư vấn hoặc cảnh báo các rủi ro về kế toán đến GĐKT/PTGĐCN.
- Các công việc khác theo phân Công của GĐ/PTGĐCN và GĐĐH/TGĐ Ngành/BTGĐ

Job Requirement

 - Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt
- Sử dụng máy tính & các ứng dụng văn phòng thành thạo
- Sử dụng các hệ thống ERP căn bản
- Đọc hiểu tiếng Anh căn bản
- Có kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm
- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí  KTTH
- Trung thực, thẳng thắn và chịu khó

 

Similar Jobs

 • Location: Binh Dinh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/05/2022
 • Location: Binh Dinh
 • Required skills: Nh, Nhân viên kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ, Nhân viên kế toán thanh toán, Kế toán thanh toán, Payment accountant, Kế toán thanh toán công nợ công trình
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/04/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.