Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Xây dựng và lập kế hoạch kinh doanh cho từng hệ thống,để phát triển doanh số, trưng bày, chương trình khuyến mãi, quản lý công nợ.

- Chịu trách nhiệm phát triển độ phủ của sản phẩm theo kế hoạch (sản phẩm mới và sản phẩm hiện hành)

- Chịu trách nhiệm doanh số từng hệ thống, kiểm soát kế hoạch kinh doanh thực hiện đúng định hướng và chiến lược chung

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm có tính đến tất cả các mức độ tăng trưởng: thỏa thuận thương mại, hoạt động tiếp thị, bán hàng, P&L của từng chương trình Activation…

- Đàm phán các điều kiện kinh doanh và ký hợp đồng mua bán với khách hàng

- Theo dõi các khách hàng chủ lực trong hoạt động bán hàng, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong sự gắn kết với mục tiêu thương hiệu và gia tăng chủng loại.

- Quản lý số liệu hàng tồn kho của khách hàng, đảm bảo rằng luôn sẵn sàng số liệu giữa tồn kho và sổ sách.

- Thực hiện đạt chỉ tiêu bán hàng đã cam kết và kiểm soát chi phí.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Job Requirement

-  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh.

- Ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương trong công ty FMCG, đặc biệt là mảng thực phẩm.

- Có kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh.

- Thành thạo phân tích dữ liệu bán hàng.

- Có khả năng tổng hợp dữ liệu bán hàng thành các báo cáo toàn diện cho tất cả các cấp nhân viên.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên kinh doanh - kênh Horeca, Chuyên viên kinh doanh - kênh Horeca
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Sales Sup kênh Seasonal & Internal
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Sale Supervisor, Sales Supervisor, Giám sát kinh doanh, Sales Executive, Area Sales Executive, Giám sát kinh doanh Sales Supervisor, Giám sát kinh doanh Sales Supervisor - Kênh Horeca, Giám sát kinh doanh Sales Supervisor - Kênh Horeca, Giám sát kinh doanh Sales Supervisor - Kênh MT, Giám sát kinh doanh - Kênh Horeca
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên Viên Marketing, Nhân viên Marketing, Marketing Executive, Marketer, Marketing Executive, Nhân viên Marketing, Marketer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên điều phối
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/08/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.