Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Thẩm định pháp lý các hợp đồng/ giao dịch của Công ty.

- Thẩm định pháp lý các văn bản nội bộ, văn bản gửi ra bên ngoài của Công ty trước khi ban hành.

 •  

- Quản lý hệ thống văn bản/ hồ sơ pháp lý của Công ty và bộ phận Pháp chế.

- Duy trì cập nhật và thông tin về các thay đổi của quy định Pháp luật có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty.

- Tham gia giải quyết các sự vụ pháp lý phát sinh trong quá trình sản xuất-kinh doanh của Công ty.

- Tham gia tư vấn, đề xuất, kết luận về các vấn đề pháp lý cụ thể theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

- Thực hiện các báo cáo, thống kê nội bộ và từ yêu cầu của cơ quan Nhà nước theo phân công của cấp trên trực tiếp.

Job Requirement

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành luật

- Có kinh nghiệm từ 3-5 năm ở vị tương đương

- Hiểu biết và vận dụng hiệu quả các quy định Pháp luật về doanh nghiệp, thương mại, dân sự, đầu tư, thuế - kế toán, lao động.

- Có kiến thức và/hoặc kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bán buôn – bán lẻ, xuất – nhập khẩu thực phẩm.

- Có tư duy pháp lý, kỹ năng soạn thảo văn bản, và quản lý công việc tốt.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.