Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Tham gia phát triển sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm hiện tại: Phối hợp với bộ phận vận hành và kinh doanh triển khai hoạt động phát triển sản phẩm mới theo quy trình
 • Truyền thông và thương hiệu: 

- Tham gia hỗ trợ quảng bá thương hiệu và hoạt động giới thiệu sản phẩm từng ngành hàng

- Triển khai kế hoạch sản xuất công cụ ấn phẩm truyền thông theo kế hoạch

- Theo dõi tình hình kinh doanh và hoạt động quảng bá, truyền thông thương hiệu và thị trường

 • Báo cáo định kỳ: Phối hợp các phòng ban liên quan (Sale/Trade/BI) thu thập dữ liệu và đo lường, tình hình ngân sách marketing.

 

Job Requirement

 • Có 1 - 2 năm kinh nghiệm về marketing, ưu tiên ngành hàng FMCG, thực phẩm
 • Có tư duy phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp
 • Không ngại thử thách ở những task công việc khác liên quan vận hành, sáng tạo, nắm bắt nhu cầu thị trường
 • Khả năng làm việc đa nhiệm và giao tiếp tốt

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Assistant Trade Marketing Manager - Food
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: HCM - Chuyên viên đào tạo, HCM - Chuyên viên đào tạo Meatshop
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: External Communications Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/01/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Senior Brands and Internal Communications Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/01/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.