Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Thu thập, tiếp nhận, ghi nhãn và/hoặc phân tích các mẫu bệnh phẩm
 • Thực hiện công việc xét nghiệm huyết thanh học và các xét nghiệm khác
 • Tuân thủ an toàn phòng thí nghiệm và các quy trình chuẩn tại phòng thí nghiệm
 • Theo dõi, ghi chép và báo cáo kết quả thu được tại phòng thí nghiệm
 • Phân tích, đánh giá kết quả thu được và có phương án điều chỉnh/xử lý kịp thời để đảm bảo kết quả chính xác và hiệu quả
 • Quản lý và sử dụng hoá chất, vật tư tại phòng thí nghiệm, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả
 • Đảm bảo tính bảo mật thông tin đối với các dữ liệu tại phòng thí nghiệm

Job Requirement

 • Có trình độ từ Đại học trở lên chuyên ngành Thú y, Bệnh học, Y sinh học, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật y học
 • Có kinh nghiệm thực hiện các xét nghiệm huyết thanh học và các xét nghiệm khác
 • Nắm rõ các kỹ thuật cơ bản tại phòng thí nghiệm
 • Yêu thích công việc phòng thí nghiệm, nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc, tư duy logic tốt
 • Có khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng anh chuyên ngành
 • Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc

Similar Jobs

 • Location: Long An
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/08/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: NHÂN VIÊN QA, Chuyên viên QA, Nhân viên quản lý chất lượng, Quản lý chất lượng, QA/QC, Quality Controler, Quality Control Engineer, Quality Assurance Engineer, QA/QC staff, Chuyên viên quản lý chất lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Long An, Tien Giang, Ben Tre
 • Required skills:
 • Number of positions: 5
 • Posted: 08/09/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: Trưởng phòng nghiên cứu huyết thanh học, Trưởng Phòng Nghiên Cứu Huyết Thanh Học
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/08/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: Nghiên cứu viên giải trình tự và sinh học phân tử, Nghiên Cứu Viên Giải Trình Tự và Sinh Học Phân Tử
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/08/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: Nghiên cứu viên sinh học phân tử, Nghiên Cứu Viên Sinh Học Phân Tử
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/08/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: Trưởng phòng nghiên cứu sinh học phân tử, Trưởng phòng nghiên cứu sinh học phân tử, Trưởng Phòng Nghiên Cứu Sinh Học Phân Tử
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.