Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện đúng các quy trình, quy định về hoạt động bán hàng đã được các cấp điều hành phê duyệt, thông qua dưới sự hướng dấn của Trưởng - phó phòng / Giám sát kế toán bán hàng.
 • Phối hợp các phòng ban chức năng có liên quan nhằm đảm bảo thực hiện nhanh chóng, chính xác các hoạt động bán hàng, phục vụ khách hàng.
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra đơn đặt hàng so với hàng giao thực tế tránh nhầm lẫn.
 • Tổng hợp và gửi dữ liệu bán hàng hàng ngày cho các BP liên quan.
 • Thực hiện nghiệp vụ thanh lý con giống, đối chiếu theo hệ thống so với chứng từ lưu trữ tại trại.
 • Ghi nhận, đề xuất xử lý các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động bán hàng của bộ phận và các bộ phận liên quan.
 • Theo dõi tình hình sử dụng các biểu mẫu, hóa đơn bán hàng và báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng - phó phòng / Giám sát.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Nắm được quy trình, chứng từ kế toán, luật kế toán, chuẩn mực kế toán, và các chính sách về thuế.

 • Biết sử dụng các phần mềm kế toán
 • Trung thực và cẩn thận trong công việc
 • Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên chuyên ngành Chăn Nuôi, Thú Y, Kế Toán hoặc các chuyên ngành liên quan

Similar Jobs

 • Location: Hoa Binh, Thanh Hoa, Bac Can
 • Required skills: Nhân Viên Kỹ Thuật, Kỹ thuật viên, Technician
 • Number of positions: 30
 • Posted: 08/07/2024
 • Location: Hoa Binh, Yen Bai, Thanh Hoa, Bac Can
 • Required skills: Nhân Viên Thống Kê, Statistician, Chuyên viên phân tích và thống kê dữ liệu, Chuyên viên thống kê, Statistic specialist, Data specialist, Chuyên Viên Thống Kê, Nhân viên thống kê, Statistician, Chuyên viên phân tích và thống kê dữ liệu, Statistic specialist, Data specialist
 • Number of positions: 3
 • Posted: 24/06/2024
 • Location: Hoa Binh, Thanh Hoa, Bac Can
 • Required skills: Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ, Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ
 • Number of positions: 4
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Hoa Binh, Thanh Hoa, Bac Can
 • Required skills: Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ, Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ
 • Number of positions: 4
 • Posted: 15/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.