Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Chịu trách nhiệm thực hiện công tác sửa chửa, bảo trì và xử lý ngay lập tức các sự cố liên quan đến điện, nước của trại.
 • Lập kế hoạch tháng/quý/năm về việc bảo trì công cụ dụng cụ, trang thiết bị liên quan đến hoạt động của trại.
 • Quản lý và bảo quản công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc
 • Đề xuất thay thế các thiết bị và chuẩn bị đầy đủ công cụ dụng cụ khi thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa.
 • Đảm bảo thực hiện đúng qui trình an toàn sinh học
 • Chấp hành nội quy, qui định, chính sách của trại và Công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trại

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành Điện công nghiệp/ Điện tử/ Cơ điện tử/ Tự Động Hóa
 • Có kiến thức về an toàn và vận hành các trang thiết bị điện, nước
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Trang Trại
 • Sẵn sàng ở nội trú tại Trang Trại

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.