Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Hỗ trợ lên thực đơn và định lượng món ăn, thực hiện việc nấu ăn cho nhân viên  Trang trại chăn nuôi.
 • Kiểm soát chất lượng nguyên liệu, thực phẩm đầu vào.
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng món ăn.
 • Quản lý và bảo quản thực phẩm.
 • Quản lý và bảo quản công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc.
 • Thực hiện nghiêm chỉnh quy trình an toàn sinh học.
 • Chấp hành nội quy, qui định, chính sách của trại và Công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trại.

Job Requirement

 • Kinh nghiệm nấu ăn, bếp ăn tập thể tập thể tối thiểu 1 năm.
 • Kỹ năng nấu ăn, có kiến thức VSATTP.
 • Sạch sẽ, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.
 • Sử dụng được điện thoại thông minh để tính toán, báo cáo hình ảnh, công việc cho quản lý.
 • Ở nội trú Trang trại liên tục từ 2-4 tháng.

Similar Jobs

 • Location: Phu Yen, Gia Lai
 • Required skills: Công nhân rửa xe, lao động phổ thông, công nhân, Công nhân rửa xe, Lao động phổ thông, công nhân chăn nuôi
 • Number of positions: 4
 • Posted: 10/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.