Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Tập hợp và kiểm tra công, phép năm. Thu thập dữ liệu liên quan để tính lương, thưởng, phúc lợi, thuế cho nhân viên.

- Thực hiện bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên.

- Lưu trữ và cập nhật hồ sơ nhân viên (hardcopy and softcopy).

- Thực hiện các quyết định về nhân sự.

- Theo dõi và thực hiện hợp đồng lao động.

- Thực hiện các công việc Tuyển dụng.

- Thực hiện các công việc Đào tạo.

- Thực hiện các công việc Hành chính.

- Một số nhiệm vụ hỗ trợ khác do TBP phân công.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự/ kế toán/Luật

- Kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí C&B.

- Ngoại ngữ: tiếng Anh khá.

- Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng qua điện thoại.

- Nắm rõ  quy định công ty về cơ cấu tiền lương, phúc lợi, luật lao động, luật  thuế TTNCN công ty và và các vấn đề lao động như luật lao động, công đoàn, các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn,  các chế độ báo cáo về lao động, thị trường lao động.

- Ưu tiên người địa phương (Trảng Bom, Đồng Nai)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.