Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Tổng hợp số liệu Hoạt động kinh doanh
 - Tổng hợp, kiểm tra đối chiếu thưởng mục tiêu kinh doanh, hoa hồng sales, sao lưu các chứng từ thỏa thuận với khách hàng.
-  Kiểm soát chi phí chiết khấu bán hàng theo ngân sách.
-  Theo Sản lượng BU, nhân viên KD, Đại lý, Khách hàng mở mới…
- Phát hành Hợp đồng mua bán, Phụ lục HĐ chiết khấu, TT Mua hàng trả chậm, Phụ lục Tín dụng,….
2. Tổng hợp số liệu hỗ trợ Nhân viên kinh doanh.
- Tổng hợp ngày công, công tác phí theo định biên sản lượng.
- Ghi nhận thông tin thưởng định hướng bộ phận Kinh doanh,…
- Tổng hợp kết quả KPI hoạt động hàng quý của NVKD.
3. Báo cáo kinh doanh cho Ban Điều Hành.
- Báo cáo hoạt động và kế hoạch kinh doanh theo hàng tuần & hàng ngày.
- Báo cáo hoạt động và kế hoạch bán hàng hàng tháng.
- Báo cáo Khách hàng mở mới và SL mới lũy kế theo hàng ngày.
4. Thực hiện viết bài, đăng bài truyền thông lên các trang web của công ty.
-  Tư vấn, phản hồi và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến khách hàng.
-  Tham gia tổ chức các sự kiện hội nghị khách hàng..

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/ Tài chính/ Thống kê học hoặc các chuyên ngành liên quan
- Kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí Điều phối kinh doanh/ Sales Admin, viết bài truyền thông, marketing...
- Sử dụng thành thạo Excel & Word & Power Point
- Có khả năng giải quyết, xử lý công việc với khách hàng
- Ngoại ngữ: tiếng Anh khá
- Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng qua điện thoại
- Lập kế hoạch công việc, làm việc nhóm

Similar Jobs

 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Chuyên Viên Kinh Doanh Thuốc thú y, Trưởng phòng Kinh Doanh Thuốc thú y
 • Number of positions: 8
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills:
 • Number of positions: 32
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Gia cầm, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Gia cầm, Chuyên Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Gia cầm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Giám Sát Kế Toán, Giám Sát Kế Toán Trại Chăn Nuôi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân viên kho, Warehouseman, Warehouse Assistant, Nhân viên hành chính kho, Nhân viên phụ trách kho, Warehouse Staff, Nhân viên phụ kho, Nhân viên quản lý kho, warehouse
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên Hỗ trợ kinh doanh, Nhân viên hành chánh kinh doanh, Sales Admin, Sales & Marketing Admin, Sales support, Hỗ trợ kinh doanh, Sales Assistant, Sale Coodinator, Trợ lý kinh doanh, Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh, Nhân viên hành chánh kinh doanh, Sales Admin, Sales & Marketing Admin, Sales support, Hỗ trợ kinh doanh, Sales Assistant, Sale Coodinator, Trợ lý kinh doanh
 • Number of positions: 2
 • Posted: 09/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.