Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 - Tổng hợp, kiểm tra đối chiếu thưởng mục tiêu kinh doanh, hoa hồng sales, sao lưu các chứng từ thỏa thuận với khách hàng.

-  Kiểm soát chi phí chiết khấu bán hàng theo ngân sách.

-  Theo Sản lượng BU, nhân viên KD, Đại lý, Khách hàng mở mới…

- Phát hành Hợp đồng mua bán, Phụ lục HĐ chiết khấu, TT Mua hàng trả chậm, Phụ lục Tín dụng.

- Tổng hợp ngày công, công tác phí theo định biên sản lượng.

- Ghi nhận thông tin thưởng định hướng bộ phận Kinh doanh,…

- Tổng hợp kết quả OKR hoạt động hàng quý của NVKD.

- Báo cáo hoạt động và kế hoạch kinh doanh theo hàng tuần & hàng ngày.

- Báo cáo hoạt động và kế hoạch bán hàng hàng tháng.

- Báo cáo Khách hàng mở mới và SL mới lũy kế theo hàng ngày.

-  Tư vấn, phản hồi và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến khách hàng.

-  Tham gia tổ chức các sự kiện hội nghị khách hàng..

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y
- Kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí Điều phối kinh doanh/ Sales Admin, viết bài truyền thông, marketing...
- Sử dụng thành thạo Excel & Word & Power Point
- Có khả năng giải quyết, xử lý công việc với khách hàng
- Ngoại ngữ: tiếng Anh khá
- Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng qua điện thoại
- Lập kế hoạch công việc, làm việc nhóm

Similar Jobs

  • Location: Dong Nai
  • Required skills: Chuyên Viên Marketing, Nhân viên Marketing, Marketing Executive, Marketer
  • Number of positions: 1
  • Posted: 27/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.