Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Kiểm soát và thực hiện việc tuân thủ qui định AT&VSLĐ, PCCC, 5S, ATSH đối với toàn bộ nhân viên, nhân viên nhà thầu phụ.
-  Thực hiện Nhập - Xuất thành phẩm, lưu trữ thành phẩm đúng quy trình, quy định công ty.
- Kiểm soát và thực hiện xuất kho Thành phẩm cho khách hàng đúng chủng loại, đủ số lượng, theo FIFO.
- Kiểm soát số lượng nhập kho từ Sản xuất đúng chủng loại, đủ số lượng.
- Tổ chức sắp xếp hàng hóa ngay ngắn, gọn gàng, cùng mã hàng.
- Thực hiện dịch vụ khách hàng nhanh, đúng sản phẩm.
- Thực hiện các báo cáo, công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Job Requirement

- Nam, Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan.
- Kinh nghiệm trên 3 năm, có nghiệp vụ quản lý kho
- Trung thực, có trách nhiệm, tinh thần học hỏi, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, tinh thần đồng đội.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tổng hợp, phân tích & dự báo.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng cơ bản.

 

Similar Jobs

 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Giám Sát Kế Toán, Giám Sát Kế Toán Trại Chăn Nuôi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên Hỗ trợ kinh doanh, Nhân viên hành chánh kinh doanh, Sales Admin, Sales & Marketing Admin, Sales support, Hỗ trợ kinh doanh, Sales Assistant, Sale Coodinator, Trợ lý kinh doanh, Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh, Nhân viên hành chánh kinh doanh, Sales Admin, Sales & Marketing Admin, Sales support, Hỗ trợ kinh doanh, Sales Assistant, Sale Coodinator, Trợ lý kinh doanh
 • Number of positions: 2
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên Hỗ trợ kinh doanh, Nhân viên hành chánh kinh doanh, Sales Admin, Sales & Marketing Admin, Sales support, Hỗ trợ kinh doanh, Sales Assistant, Sale Coodinator, Trợ lý kinh doanh, Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh, Nhân viên hành chánh kinh doanh, Sales Admin, Sales & Marketing Admin, Sales support, Hỗ trợ kinh doanh, Sales Assistant, Sale Coodinator, Trợ lý kinh doanh
 • Number of positions: 2
 • Posted: 09/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.