Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Chịu trách nhiệm về năng suất và thực hiện quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, an toàn sinh học và kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho gà.
 • Thực hiện, hướng dẫn, đào tạo và kiểm soát công nhân thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng gà theo quy trình.
 • Báo cáo hàng ngày kịp thời tình hình sức khỏe đàn gà và đề xuất xử lý vấn đề kỹ thuật trong khu vực quản lý cho cấp trên.
 • Đề xuất cải tiến các quy trình kỹ thuật để nâng cao năng suất.
 • Bảo quản công cụ dụng cụ được giao, giám sát việc sử dụng thuốc thú ý, vaccine.
 • Luôn ý thức, thực hiện nghiêm túc quy trình An toàn sinh học của Công ty/Trại
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành chăn nuôi thú y trở lên.
 • Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.
 • Hiểu biết về quy trình chăm sóc, vê sinh chuồng trại và an toàn sinh học duy trì sức khỏe trong chăn nuôi gà công nghiệp.

Similar Jobs

 • Location: Hung Yen
 • Required skills: ANIMAL HEALTH ASSURANCE SPECIALIST
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/05/2024
 • Location: Quang Ninh, Bac Ninh, Hai Duong, Hung Yen
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/09/2015

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.