Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

  • Nghiên cứu sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến.
  • Triển khai sản xuất sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến.
  • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong sản xuất.
  • Nhận chuyển giao kỹ thuật từ các đối tác trong và ngoài nước.
  • Các công việc khác khi được phân công của quản lý trực tiếp

Job Requirement

  - Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Dược, Chăn nuôi thú y, Hóa học, công nghệ sinh học...

·- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm nghiên cứu, sản xuất dược phẩm thú y, thủy sản

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng Excel, Word, Powerpoint, ....

-  Tiếng Anh: Có khả năng giao tiếp và biên dịch tiếng Anh tốt.

- Thận trọng, chính xác, tư duy tốt trong công việc.

- Có khả năng xử lý tình huống với tốc độ nhanh chóng, chịu được áp lực cao.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.