Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Lấy mẫu, kiểm tra nguyên liệu nhập vào nhà máy, đánh giá kết quả kiểm tra theo tiêu chuẩn và các quy trình của công ty.
 • Kiểm tra và theo dõi nguyên liệu, thành phẩm trong quá trình lưu kho và đề xuất các biện pháp bảo quản phù hợp.
 • Theo dõi điều kiện lưu kho và thông báo đến các bộ phận liên quan khi phát hiện bất cứ điều kiện nào gây ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa.
 • Kiểm tra, đánh giá nguyên liệu tại kho nhà cung cấp, tại cảng trước khi nhập về nhà máy.
 • Kết hợp với bộ phận kho để sắp xếp nguyên liệu đúng loại và hướng dẫn bộ phận sản xuất sử dụng nguyên liệu đúng mục đích.
 • Lấy mẫu và kiểm tra bán thành phẩm trong quá trình sản xuất, thành phẩm khi đóng bao, đánh giá kết quả kiểm tra theo tiêu chuẩn và các quy trình của công ty.
 • Lập các báo cáo sản phẩm không phù hợp khi phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp, theo dõi việc xử lý sản phẩm không phù hợp và các hành động khắc phục nếu có.
 • Đề xuất các hành động khắc phục và phòng ngừa liên quan đến chất lượng hàng hóa.
 • Lập báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ theo mẫu và báo cáo đột xuất cho cấp trên khi có yêu cầu.
 • Phối hợp với phòng thu mua để đánh giá nhà cung cấp.
 • Phối hợp với bộ phận kinh doanh để ghi nhận, báo cáo cấp trên những yêu cầu của khách hàng.
 • Phối hợp với ban ISO của nhà máy để xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm tại công ty.
 • Thực hiện công bố TCCS, công bố hợp quy và đăng ký vào danh mục.

Job Requirement

 • Nam, tuổi từ 21 đến 30
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: hóa học, thực phẩm, sinh học, chăn nuôi thú y, công nghệ sau thu hoạch.
 • Có kiến thức về dinh dưỡng, nông sản, chăn nuôi thú y.
 • Có sức khỏe tốt, trung thực, kiên quyết, nhiệt huyết, cầu tiến.
 • Hiểu biết các quy định an toàn khi làm việc ở vị trí QC và QA trong nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.
 • Hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng và quản lý an toàn thực phẩm.
 • Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm thống kê.
 • Chấp nhận làm việc theo ca và đi công tác xa.
 • Ưu tiên ứng viên tại địa phương, có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, biết Tiếng Anh chuyên ngành.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.