Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description


- Kiểm nghiệm nguyên liệu, bao bì đóng gói, thành phẩm


Kiểm nghiệm mẫu, dưới sự hướng dẫn của Trưởng phòng Kiểm nghiệm và theo quy trình kiểm nghiệm đã được thiết lập.

- Soạn thảo bản báo cáo về kết quả kiểm nghiệm và báo cáo cho Tổ trưởng.

- Pha chế các thuốc thử và các dung dịch chuẩn sử dụng cho việc kiểm nghiệm.

- Chuẩn bị hồ sơ của tất cả những hoạt động hằng ngày theo mẫu quy định của Trưởng phòng Kiểm nghiệm hoặc Tổ trưởng.

Hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm theo quy trình đã được thiết lập.

- Kiểm nghiệm độ ổn định của sản phẩm theo quy trình đã được xác lập.

- Có trách nhiệm về sự cộng tác tốt đẹp với những bạn đồng nghiệp.

- Có trách nhiệm về việc bảo đảm vệ sinh, trật tự và tuân thủ kỷ luật nơi làm việc


Job Requirement


-       Kiểmnghiệm viên phải tốt nghiệp Cao đẳng trở lên hoặc Cử nhân hóa học, CN Hóa học, Dược sĩ,..., phải có sự hiểu biết trong việc phân tích hóa học.

-       Ưu tiên  ứng viên đã làm việc trong phòng thí nghiệm hóa học.

-       Trung thực, cẩn thận, chính xác trong công việc.

-       Đã được đào tạo về Thực hành tốt Sản xuất thuốc (GMP - WHO), Thực hành tốt phòng kiểmnghiệm (GLP), an toàn phòng thí nghiệm.

-       Đã được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ kiểm nghiệm.

-       Nơi làm việc: Công ty Việt Thọ (KCN Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai)

Có kinh nghiệm nghiệp vụ kiểm nghiệm ít nhất từ 02tháng

Similar Jobs

 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Chuyên Viên R&D Thử Nghiệm Thực Địa SP Thú Y, Chuyên Viên R&D Thử Nghiệm Thực Địa SP Thú Y, Chuyên Viên R&D Thử Nghiệm Thực Địa SP Thú Y, Chuyên Viên R&D Thử Nghiệm Thực Địa SP Thú Y, Chuyên Viên R&D Thử Nghiệm Thực Địa SP Thú Y, Chuyên Viên R&D Thử Nghiệm Thực Địa SP Thú Y, Chuyên Viên R&D Thử Nghiệm Thực Địa SP Thú Y
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/06/2024
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Chuyên Viên R&D Đăng Ký Sản Phẩm Thú Y, Chuyên Viên R&D Đăng Ký Sản Phẩm Thú Y, Chuyên Viên R&D Đăng Ký Sản Phẩm Thú Y
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/06/2024
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Gia cầm
 • Number of positions: 2
 • Posted: 11/07/2024
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF, Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF, Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF, Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF Đồng Nai, Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF Đồng Nai, Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF Đồng Nai, Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF Đồng Nai, Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF Đồng Nai
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.