Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu trước khi nhập kho, kiểm tra định kỳ trong quá trình lưu kho và đưa vào sử dụng theo quy trình kiểm soát chất lượng, các quy định và tiêu chuẩn tương ứng.
2. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm tại điểm đóng bao theo quy trình kiểm soát chất lượng, các quy định và tiêu chuẩn tương ứng.
3. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những nguyên liệu, sản phẩm không phù hợp khi phát sinh. Theo dõi việc xử lý các nguyên liệu, sản phẩm không phù hợp.                        
4. Xác minh các hoạt động bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong các công đoạn sản xuất theo quy định của hệ thống
5. Chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng nguyên vật liệu nhập kho, lưu kho, sản phẩm đóng bao và xuất bán.                                                                                                         
6. Thực hiện các phân tích (NIR. hóa...) theo phân công.
7. Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Job Requirement

 • Ưu tiên nam, Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành có liên quan tới Chăn nuôi, Dinh dưỡng, Công nghệ thực phẩm, Hóa học, Công nghệ sinh học.
 • Ưu tiên có hiểu biết, kiến thức về ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, nắm vững quy trình kiểm soát chất lượng, phương pháp kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng với các loaii nguyên liệu và sản phẩm
 • Thành thạo tin học văn phòng, các kỹ năng mềm
 • Có khả năng làm việc độc lập, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Long An, Tien Giang, Ben Tre
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/11/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Long An, Tien Giang, Ben Tre
 • Required skills: Trưởng phòng Tư vấn Kỹ thuật Heo, Trưởng phòng Tư vấn Kỹ thuật Heo, Trưởng phòng Tư vấn Kỹ thuật Heo
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/11/2022
 • Location: Tay Ninh, Long An, Tien Giang, Ben Tre, Binh Duong
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/11/2022
 • Location: Tay Ninh, Long An, Tien Giang, Ben Tre, Binh Duong
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/11/2022
 • Location: Tay Ninh, Long An, Tien Giang, Ben Tre, Binh Duong
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/11/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Long An, Tien Giang, Ben Tre, Binh Duong, Binh Phuoc
 • Required skills: Nhân viên Tư vấn Kỹ thuật Thương mại, Nhân viên Tư vấn Kỹ thuật Thương mại
 • Number of positions: 2
 • Posted: 04/11/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: Nghiên cứu viên sinh học phân tử, Nghiên Cứu Viên Sinh Học Phân Tử
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/11/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: Giám Sát Thu Mua, Giám Sát / Chuyên Viên Thu Mua, Nhân viên, Nhân viên, Nhân Viên Thu Mua, Procurement Officer, Purchasing officer, Purchasing Staff/ Executive/ Supervisor/ Manager, Nhân viên phòng thu mua, Purchasing
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/11/2022
 • Location: Tay Ninh, Long An, Tien Giang, Ben Tre
 • Required skills: Trưởng phòng Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/10/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Long An, Tien Giang, Ben Tre
 • Required skills:
 • Number of positions: 3
 • Posted: 24/10/2022
 • Location: Dong Thap, Long An, Mekong Delta
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.