Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Kiểm tra, giám sát chất lượng trên toàn bộ dây chuyền sản xuất giết mổ
 • Kiểm tra, giám sát đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trên toàn bộ dây chuyền sản xuất heo.
 • Lập báo cáo và ghi chép các biểu mẫu kiểm soát chất lượng tại các công đoạn được phân công phụ trách.
 • Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm tại tất cả các công đoạn trên dây chuyền giết mổ thịt heo.
 • Đảm bảo sản phẩm được kiểm soát 100% tại các công đoạn.
 • Kiểm tra, giám sát và đảm bảo việc thực hiện các thông số chuẩn mực trên dây chuyền giết mổ thịt heo.
 • Phân loại, phát hiện các sản phẩm, bán thành phẩm sai hỏng và yêu cầu công nhân xử lý, sửa chữa.
 • Lập biên bản sản phẩm không phù hợp trong quá trình sản xuất và đề xuất các biện pháp xử lý sản phẩm không phù hợp.
 • Kiểm tra chất lượng, GMP, độ an tòan trên dây chuyền sản xuất.
 • Phối hợp với bộ phận sản xuất nhắc nhở, đưa ra các yêu cầu về việc thực hiện của công nhân trực tiếp về sự sai lệch về quy trình công nghệ trong quá trình sản xuất.
 • Kiểm soát VSATTP phân xưởng, dụng cụ, máy móc, công nhân trước, trong và sau khi kết thúc sản xuất. 
 • Lập phiếu yêu cầu đối với trường hợp không tuân thủ các điều kiện tiên quyết đã được quy định.
 • Phản hồi và trao đổi thông tin với giám sát sản xuất và trưởng bộ phận về những vấn đề liên quan tới chất lượng.
 • Lập biên bản với những trường hợp làm sai lệch đối với những chuẩn mực đã được đưa ra.
 • Lập báo cáo và ghi chép các biểu mẫu kiểm soát chất lượng các công đoạn sản xuất.
 • Tổng hợp thông tin và ghi nhật ký tình hình sản xuất và chất lượng sản phẩm mỗi ngày.
 • Lập kế hoạch thực hiện công việc hàng tuần, báo cáo công việc cho trưởng phòng quản lý chất lượng hàng ngày/tuần/tháng.
 • Đề xuất phương án cải tiến khi thấy những thao tác, quy trình công nghệ mang lại giá trị có lợi dựa trên kiến thức, năng lực của bản thân.
 • Tham gia hội đồng cảm quan đánh giá chất lượng sản phẩm khi có yêu cầu.
 • Được quyền đề xuất các giải pháp, góp ý kiến xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
 • Được lập biên bản mọi trường hợp không tuân thủ quy trình sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Can thiệp mọi hành động có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm, kể cả ngoài khu vực mình phụ trách.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành công nghệ thực phẩm, quản lý chất lượng, chăn nuôi thú y
 • Có chứng chỉ về quản lý, đánh giá chất lượng: GMP, HACCP,...
 • Tin học văn phòng thành thạo
 • Ưu tiên có kinh nghiệm QC tại các công ty thực phẩm về thực phẩm có nguồn gốc từ thịt, và giết mổ gia súc, gia cầm.
 • Làm việc xoay ca, tăng ca theo yêu cầu công việc (nếu có), làm việc môi trường lạnh có đồ bảo hộ lao động, không dị ứng, không bệnh truyền nhiễm hoặc các bệnh liên quan trong môi trường sản xuất ở nhiệt độ lạnh dưới 20 độ. 

Similar Jobs

 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF, Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF, Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF, Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy DnF Đồng Nai
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/06/2024
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Công Nhân Sản Xuất tại nhà máy DnF Đồng Nai, Công Nhân Sản Xuất tại nhà máy DnF Đồng Nai, Công Nhân cân soạn PremiCÂN SOẠN PREMIX tại nhà máy DnF Đồng Nai, Công Nhân cân soạn Premix tại nhà máy DnF Đồng Nai, công nhân, lao động phổ thông, nhà máy đống nai, sản xuất, chế biến thực phẩm, việc làm nhanh, việc làm công nhân, công nhân sản xuất, trảng bơm, đồng nai, việc làm công nhân đi làm ngay
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/06/2024
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Chuyên viên điện lạnh nhà máy DnF Đồng Nai, cơ điện, điện lạnh, bảo trì, sửa chửa, nhà máy, bảo trì cơ điện, chuyên viên điện lạnh, hệ thống lạnh, Chuyên viên điện lạnh nhà máy DnF tại Đồng Nai
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.