Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description


 • Kiểm soát và thực hiện các hoạt động sản xuất tuân thủ các quy trình, quy định.
 • Triển khai kế hoạch sản xuất và kiểm tra, giám sát tiến độ sản xuất.
 • Tổng hợp, phân tích, đánh giá: chất lượng, năng suất, chi phí, hao hụt,...đề ra các giải pháp cải thiện/cải tiến.
 • Kiểm tra và thực hiện việc báo cáo.
 • Kiểm soát, triển khai và đánh giá việc thực hiện ATLĐ, PCCC, 5S trong bộ phận sản xuất.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.


Job Requirement


 • Chuyên môn: tốt nghiệp Đại học/Cao đằng/Trung cấp các trường kỹ thuật, ưu tiên ngành chế biến thực phẩm, hóa, môi trường, sinh học,…
 • Tính cách trung thực, tự tin, nhiệt huyết, thực thi, kiên định, cầu tiến, đồng đội.
 • Có khả năng tư duy logic, hệ thống, cẩn thận, chịu áp lực công việc.
 • Nếu có kinh nghiệm làm nhân viên quản lý sản xuất ngành thực phẩm, chế biến là ưu tiên
 • Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.


Similar Jobs

 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên QA Sản Phẩm Thú Y, Nhân Viên QA Sản Phẩm Thú Y, Nhân Viên QA Sản Phẩm Thú Y, Nhân Viên QA Sản Phẩm Thú Y, Nhân Viên QA Sản Phẩm Thú Y, Nhân Viên QA Sản Phẩm Thú Y, Nhân Viên QA Sản Phẩm Thú Y, Nhân Viên QA Sản Phẩm Thú Y, Nhân Viên QA Sản Phẩm Thú Y, Nhân Viên QA Sản Phẩm Thú Y
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/07/2024
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Chuyên Viên R&D Đăng Ký Sản Phẩm Thú Y, Chuyên Viên R&D Đăng Ký Sản Phẩm Thú Y, Chuyên Viên R&D Đăng Ký Sản Phẩm Thú Y
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/06/2024
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Chuyên viên điện lạnh nhà máy DnF Đồng Nai, cơ điện, điện lạnh, bảo trì, sửa chửa, nhà máy, bảo trì cơ điện, chuyên viên điện lạnh, hệ thống lạnh, Chuyên viên điện lạnh nhà máy DnF tại Đồng Nai
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/07/2024
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhà máy DnF - Giám sát Sản Xuất, Giám sát sản xuất nhà máy DnF tại Đồng Nai, Giám sát sản xuất nhà máy DnF tại Đồng Nai, Giám sát sản xuất nhà máy DnF tại Đồng Nai
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.