Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Nhận kế hoạch sản xuất chi tiết, phân công nhân sự trong tổ sản xuất và đôn đốc thực hiện để hoàn thành kế hoạch.
 • Kiểm tra nguyên liệu đầu vào đối chiếu với lệnh sản xuất.
 • Quản lý tài sản và sản phẩm trong tổ sản xuất.
 • Kiểm tra thực hiện, chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn từ khâu cân nguyên liệu đến khi hoàn thành sản phẩm.
 • Kiểm tra việc thực hiện đúng các SOP trong quá trình pha chế, đóng gói.
 • Kiểm tra việc ghi chép hoạt động trong ngày vào hồ sơ, sổ sách đầy đủ, đúng, rõ ràng như: phiếu theo dõi nhiệt ẩm độ, chênh áp phòng sản xuất,  nhật ký thiết bị…...
 • Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện đúng các qui chế về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.
 • Báo cáo cho ban lãnh đạo nếu có sự cố bất thường xảy ra như máy bị hư, hoặc phát hiện sản phẩm có vấn đề về chất lượng…...
 • Tham gia vào soạn thảo các SOP có liên quan đến hoạt động của bộ phận.
 • Đảm bảo các nhân viên trong bộ phận luôn tuân thủ nội quy công ty đề ra, hòa đồng và hỗ trợ nhau trong công việc.
 • Chịu trách nhiệm giải thích về hao hụt trong các công đoạn sản xuất.
 • Đề xuất sáng kiến, cải tiến.
 • Tham gia các hoạt khác theo chỉ đạo của ban lãnh đạo.
 • Báo cáo sản phẩm không phù hợp. 

Job Requirement

 • Trình độ trung cấp trở lên các ngành: Hóa, CN Sinh, Thú y, Dược.
 • Có kinh nghiệm trong sản xuất từ 1 năm trở lên, được đào tạo và có hiểu biết thấu đáo về GMP, về thiết bị sản xuất, ISO 9001:2015.

Similar Jobs

 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Chuyên Viên Kinh Doanh Thuốc thú y, Trưởng phòng Kinh Doanh Thuốc thú y
 • Number of positions: 8
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills:
 • Number of positions: 32
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân viên tư vấn kỹ thuật, Nhân viên tư vấn kỹ thuật heo, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Heo, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Heo/Cộng tác viên, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Heo, Chuyên Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Heo, Giám sát Tư Vấn Kỹ Thuật Heo
 • Number of positions: 2
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Gia cầm, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Gia cầm, Chuyên Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Gia cầm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân viên tư vấn kỹ thuật, Nhân viên tư vấn kỹ thuật heo, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Heo, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Heo/Cộng tác viên, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Heo
 • Number of positions: 20
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân viên Tư vấn kỹ thuật thương mại, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại, Chuyên Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại
 • Number of positions: 4
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân viên Tư vấn kỹ thuật thương mại, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại, Chuyên Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại
 • Number of positions: 2
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân viên tư vấn kỹ thuật, Nhân viên tư vấn kỹ thuật heo, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Heo, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Heo/Cộng tác viên, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Heo, Chuyên Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Heo
 • Number of positions: 2
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân viên Tư vấn kỹ thuật thương mại, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại, Trưởng phòng Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại, Trưởng Phòng Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại, Giám Sát Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại
 • Number of positions: 2
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân viên Tư vấn kỹ thuật thương mại, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại, Chuyên Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại, Nhân Viên Kinh doanh Thuốc thú y, Nhân Viên Kinh doanh Thuốc thú y
 • Number of positions: 20
 • Posted: 09/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.