Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Nhập và theo dõi, thống kê tất cả các số liệu về bảo trì các số liệu phát sinh trong từng khâu sản xuất 
 • Tổng hợp số lượng bảo dưỡng –  kiểm toán tồn kho theo mỗi ngày và tổng hợp cả trong tháng 
 • Đảm bảo sự trung thực về các khía cạnh kế toán, số liệu được thực hiện chính xác, cập nhật và đúng hạn 
 • Làm báo cáo sản xuất hàng ngày và các báo cáo công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
 • Thống kê (hàng ngày) chi tiết tất cả các số liệu đầu vào quá trình sản xuất phát sinh như: nguyên phụ liệu, thứ phẩm tái chế, tất cả các thành phẩm nhập kho… từ đó kiểm tra định mức sử dụng, tỷ lệ hao hụt…
 • Thực hiện báo cáo tổng kết các số liệu đã được thống kê, theo dõi và ghi lại sự cố bất thường tại nhà máy; theo dõi đôn đốc tiến độ sản xuất và giao hàng.
 • Lập các báo cáo thống kê định kỳ theo quy định pháp luật, chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước và Công ty.
 • Cung cấp và thu thập, theo dõi trực tiếp các số liệu thống kê, lưu trữ số liệu thống kê tổng hợp, từ đó đề xuất cải tiến chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngay khi cần thiết.
 • Phối hợp chủ động và trung thực với các bộ phận thống kê của các phòng ban chức năng liên quan, các đơn vị trong doanh nghiệp để thực hiện thống kê theo quy định.
 • Phân tích thống kê và theo dõi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (tháng, quý, năm…) theo yêu cầu quản lý điều hành, viết kết luận phục vụ việc giao ban sản xuất.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 
 • Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm việc 1 năm ở vị trí tương đương 
 • Thành thạo tin học văn phòng 
 • Năng động, cẩn thận và chịu được áp lực công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.