Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Cân đối điều hàng nhập kho đ/v các nguyên vật liệu phụ trách do TP TM chỉ định.

- Làm execution cho các mặt hàng được phân công: theo dõi chứng từ, thanh toán cho NCC đúng hạn, phối hợp với các phòng ban đưa hàng về nhập kho và giải quyết các vấn đề phát sinh với NCC (nếu có)

- Theo dõi, đánh giá khả năng đáp ứng của các NCC thuộc nhóm mặt hàng phụ trách

- Tìm kiếm và phát triển hệ thống nhà cung cấp/nhà sản xuất, thêm nguồn hàng để phục vụ việc mua hàng có hiệu quả

- Thực hiện một số báo cáo định kỳ (hàng tuần/tháng) theo chỉ định của TPTM- Chủ động phối hợp với P. kế toán theo dõi và thu hồi những khoản phải thu/phải trả với NCC

- Phối hợp chuyển hàng nội bộ các chi nhánh trực thuộc công ty

- Cập nhật thông tin thị trường, giá cả các mặt hàng phụ trách

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Kinh Tế, Ngoại thương/Chăn nuôi thú y hoặc kinh tế đối ngoại sẽ được ưu tiên

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm thu mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, trong ngành sản xuất thuốc thú y, vaccine 

- Tiếng Anh giao tiếp (nói-nghe-đọc-viết), ưu tiên bằng TOEIC 500 trở lên

 - Có hiểu biết thị trường thuộc nhóm hàng phụ trách

- Có kiến thức chuyên môn về mua hàng, quản lý rủi ro

- Có khả năng làm vệc độc lập cũng như phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác có liên quan

- Có khả năng làm việc chi tiết với độ chính xác cao và nắm bắt công việc

- Chủ động trong công việc và tinh thần học hỏi cao và có thể đáp ứng tất cả các mức độ khác cao hơn của công việc

- Có khả năng thu thập, xử lý thông tin thị trường

- Có khả năng quản lý rủi ro trong mua hàng

- Trung thực, thẳng thắn 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.