Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổng hợp nhu cầu thuốc thú y, công cụ dụng cụ, thiết bị chăn nuôi.
 • Cân đối số lượng theo tồn kho, mua hàng theo chỉ định của quản lý trực tiếp.
 • Soạn thảo hợp đồng, nhập PO hệ thống Solomon.
 • Theo dõi hàng về, thu thập chứng từ từ các trại.
 • Làm thanh toán mua hàng và thanh toán vận chuyển.
 • Theo dõi, đánh giá khả năng đáp ứng của nhà cung cấp.
 • Tìm kiếm, phát triển hệ thống nhà cung cấp mới.
 • Hỗ trợ thu mua cùng team, chuyển hàng đến trại

Job Requirement

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm công việc thu mua hoặc tương đương
 • Có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo các theo yêu cầu của phòng thu mua- logistics (đúng thời gian quy định, chính xác).
 • Có khả năng làm việc với áp lực cao, trung thực, cẩn thận
 • Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Chăn nuôi, Thú y, Kinh tế, Kế toán.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Binh Dinh, Gia Lai, Hung Yen
 • Required skills: Trưởng Phòng Sản Xuất & Đào tạo, Chăn Nuôi, Thú Y, Trưởng Phòng Sản Xuất, Đào Tạo
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/02/2024
 • Location: Gia Lai, Hung Yen
 • Required skills: Nhân Viên Kế Toan Công Nợ Phải, Nhân Viên Kế Toan Công Nợ Phải Thu & Bán Hàng, Kế Toán Công Nợ Phải Thu & Bán Hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/01/2024
 • Location: Gia Lai
 • Required skills: Trưởng trại chăn nuôi, trưởng trại, farm manager , CNTY, Quản lý trại, Phó trại, Trưởng trại Chăn nuôi, Trưởng trại Chăn nuôi - Trại . Heo Thịt, Trưởng trại Chăn nuôi - Trại . Heo Thịt, Trưởng trại Chăn nuôi - Trại . Heo Thịt
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/12/2023
 • Location: DakLak, Gia Lai
 • Required skills: Trưởng Khu, PRODUCTION DEPARTMENT HEAD, Trưởng Khu Chăn nuôi, Trưởng Khu Chăn nuôi - Trại . heo thịt, Trưởng Khu Chăn nuôi - Trại . heo thịt, Trưởng Khu Chăn nuôi - Trại . heo thịt và Trại . heo thịt
 • Number of positions: 4
 • Posted: 28/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.