Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

'- Biết tổ chức sản xuất và vận hành các công việc trong 1 trại 200 nái, biết kỹ thuật chuồng bầu chuồng đẻ chuồng cai sữa chuồng thịt, phân công công việc cho công nhân.
- Biết điều trị heo vấn đề, làm vaccin, trộn thuốc theo chương trình. Cùng trại tổ chức thực hiện ATSH, 5S, ổn định sản xuất.
- Theo dõi năng suất, ghi chép sổ sách và báo cáo tình hình công việc hàng ngày.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Chăn nuôi Thú Y.
- Nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực và có tinh thần trách nhiệm.
- Làm việc trong 1 trại hoặc 2 đến 3 trại trong vùng, có phương tiện đi lại (xe máy), làm xa nhà và ở nội trú trại (1 tháng được nghỉ 4 ngày).

Similar Jobs

 • Location: Northern region
 • Required skills: Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại Mảng Gia Súc Gia Cầm
 • Number of positions: 5
 • Posted: 02/03/2023
 • Location: Northern region
 • Required skills: Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Heo, Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Gia Cầm
 • Number of positions: 3
 • Posted: 02/03/2023
 • Location: Central region, Northern region
 • Required skills: Nhân viên tư vấn kỹ thuật thương mại, Nhân viên tư vấn kỹ thuật thương mại
 • Number of positions: 3
 • Posted: 24/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.