Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Chịu trách nhiệm tư vấn hoạt động chăn nuôi về mặt chuyên môn trong trại mình quản lí

1. Tư vấn và thực thi các giải pháp 5 trọng tâm + n theo qui trình của Công ty đến trại khách hàng nhằm đạt năng suất mục tiêu

2. Xây dựng mối quan hệ bên trong, bên ngoài với khách hàng nhằm đạt được sự hài lòng cao nhất của khách hàng

3. Báo cáo hàng ngày, hàng tuần về các hoạt động sản xuất bình thường hoặc bất thường đến với khách hàng và bộ phận quản lí để xin ý kiến hành động thực thi

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng/ trung cấp ngành: Chăn nuôi thú y (Bác sĩ thú y/ Kĩ sư chăn nuôi)

- Trung thực, có trách nhiệm, tinh thần học hỏi, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, tinh thần đồng đội.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tổng hợp, phân tích & dự báo.

- Sử dụng được vi tính văn phòng

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/08/2022
 • Location: Long An
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/08/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: NHÂN VIÊN QA, Chuyên viên QA, Nhân viên quản lý chất lượng, Quản lý chất lượng, QA/QC, Quality Controler, Quality Control Engineer, Quality Assurance Engineer, QA/QC staff, Chuyên viên quản lý chất lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh
 • Required skills: Nhân viên Kế toán trại, Nhân Viên Kế Toán Trại
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/09/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: Nghiên cứu viên huyết thanh học, Nghiên Cứu Viên Huyết Thanh Học
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/08/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: Trưởng phòng nghiên cứu huyết thanh học, Trưởng Phòng Nghiên Cứu Huyết Thanh Học
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/08/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: Nghiên cứu viên giải trình tự và sinh học phân tử, Nghiên Cứu Viên Giải Trình Tự và Sinh Học Phân Tử
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/08/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: Nghiên cứu viên sinh học phân tử, Nghiên Cứu Viên Sinh Học Phân Tử
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/08/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: Trưởng phòng nghiên cứu sinh học phân tử, Trưởng phòng nghiên cứu sinh học phân tử, Trưởng Phòng Nghiên Cứu Sinh Học Phân Tử
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/08/2022
 • Location: Binh Thuan, Dong Thap, Long An
 • Required skills:
 • Number of positions: 5
 • Posted: 15/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.