Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Xây dựng và phát triển hệ thống:

- Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển khách hàng hiện tại, xây dựng và thiết lập mối quan hệ với khách hàng nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh

- Đề xuất kênh phân phối, mô hình kinh doanh hiệu quả

- Chịu trách nhiệm giữ và phát triển những khách hàng trọng yếu.

- Phối hợp xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm thuỷ sản góp phần tăng giá trị và sức cạnh tranh cho toàn chuỗi.

2. Triển khai hoạt động bán hàng:

- Bán các sản phẩm thức ăn, con giống và các sản phẩm khác theo định hướng công ty

- Phối hợp với khách hàng xây dựng phương án kinh doanh theo tháng, quý, năm, đồng thời triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả cho hệ thống phân phối.

- Tư vấn, triển khai bộ giải pháp 5 trọng tâm + 1 đến khách hàng

- Xây dựng mục tiêu và kế hoạch kinh doanh, đề xuất giải pháp, chính sách, nguồn lực...phục vụ cho hoạt động bán hàng.

- Thông tin thị trường/ngành: phân tích, xử lý thông tin mang tính hệ thống, đề xuất các giải pháp đối ứng hiệu quả phù hợp với từng thị trường/thời điểm.

- Tư vấn, hổ trợ khách hàng quản lý vòng tiền kinh doanh, nuôi cá hiệu quả. Giúp khách hàng và công ty giảm các rủi ro trong kinh doanh.

3. Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh:

- Chịu trách nhiệm triển khai và cam kết mục tiêu sản lượng, doanh số theo định hướng của công ty.

4. Hoạt động truyền thông và Marketing:

- Giữ vai trò trung gian giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm của Công ty tới khách hàng/nhà chăn nuôi.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hội thảo, tham quan,... phù hợp theo từng thời điểm và vùng thị trường.

- Truyền thông các mô hình hiệu quả thông qua trại mô hình, bằng chứng năng suất (POP),...

- Thực hiện việc nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh,... theo định hướng của bộ phận kinh doanh và Marketing

5. Thực hiện các qui trình báo cáo công việc:

- Theo dõi và thực thi báo cáo công việc được phân công

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học: Ngành ưu tiên: Nuôi trồng thuỷ sản, ngư y, kinh tế thuỷ sản/ Ngành khuyến nông, quản trị kinh doanh,… (yêu cầu có kinh nghiệm bán hàng và kỹ thuật NTTS,...)/ Cao đẳng chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản, ngư y, kinh tế thuỷ sản (loại giỏi, xuất sắc).

- Trung thực, có trách nhiệm, tinh thần học hỏi, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, tinh thần đồng đội.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tổng hợp, phân tích & dự báo.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.