Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Kiểm tra kế hoạch, kiểm tra các thiết bị máy móc phục vụ công việc ép viên.

- Vận hành máy ép viên đạt các chỉ tiêu về chất lượng.

- Quản lý giám sát quá trình ép viên

- Phối hợp với các vị trí làm việc trong ca như mixer, đổ thuốc. Làm báo cáo đầy đủ khi hết ca

- Giữ gìn vệ sinh 5S khu vực làm việc và tháp sản xuất

Job Requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện/Cơ khí/Tự động hóa

- Làm việc theo ca sản xuất

Similar Jobs

 • Location: Hung Yen
 • Required skills: Nhân Viên Kho, Warehouseman, Warehouse Assistant, Nhân viên hành chính kho, Nhân viên phụ trách kho, Warehouse Staff, Nhân viên phụ kho, Nhân viên quản lý kho, warehouse
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/02/2023
 • Location: Hung Yen
 • Required skills:
 • Number of positions: 3
 • Posted: 06/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.