Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Thực hiện công việc ép đùn đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Sản phẩm sau khi ép đùn phải đảm bảo đồng đều về kích thước.
 • Đạt được các tiêu chuẩn của GF như độ ẩm, độ nổi, độ béo, kích thước, đồng đều về màu sắc……...% bụi.
 • Kiểm soát được hao hụt của từng code cám sau khi kết thúc việc ra bao không còn tồn đọng trên bồn.
 • Kiểm soát được hao hụt dầu cá cho từng code sản phẩm.
 • Thực hiện ghi nhận làm báo cáo đầy đủ chính xác.
 1. Thực hiện các công đoạn trong quá trình ép đùn phải đảm bảo các yêu cầu sau:
 • Đảm bảo nhiệt độ hơi nóng buồng trộn nhão & nhiệt độ ép phải đúng với quy định của phòng dinh dưỡng ban hành.
 • Đảm bảo bồn thành phẩm phải sạch trước khi cho cám thành phẩm vào.
 • Thường xuyên lấy mẫu kiểm tra trong quá trình ép đùn để kịp thời điều chỉnh máy sao cho đạt sản phẩm đúng với tiêu chuẩn của GF.
 • Kiểm soát và thực hiện ép đùn đạt thông số độ ẩm cám thành phẩm sát ngưỡng quy tiêu chuẩn Max để giảm tối đa hao hụt trong sản xuất.
 • Vận hành ép đùn đạt năng suất tối đa để tiết kiệm chi phí năng lượng điện trong sản xuất.
 1. Quản lý và giám sát các công đoạn trong quá trình ép đùn đạt các yêu cầu sau:
 • Đảm bảo bồn cám bột trước khi ép đùn phải sạch sẽ mới thông báo cho nhân viên Mixer biết bồn này đã sạch để nhân viên Mixer có kế hoạch trộn cám bột tiếp theo vào.
 • Thường xuyên kiểm tra các máy móc trong hệ thống ép đùn của mình như Coller, máy sấy, máy áo dầu, máy sàng, máy ép đùn … nhằm đảm bảo máy chạy liên tục không phải dừng đột ngột ảnh hưởng đến hiệu suất cũng như ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
 • Giám sát nhà thầu vệ sinh và thực hiện 5S tại các vị trí được giao.
 • Kiểm soát điện chiếu sáng ở các khu vực được giao.
 1. Kết nối với các vị trí liên quan như Mixer, coi bồn, ra bao nhằm đạt các yêu cầu sau.
 • Hạn chế tối đa cám bột trong bồn trước ép đùn bị hết trong một lô sản phẩm
 • Liên tục kết nối với nhân viên coi bồn để kiểm soát đường đi của sản phẩm tránh nhầm lẫn hay rò rỉ tại các van như Flapbox hay các Turnhead…
 • Liên tục kết nối với nhân viên ra bao để kiểm tra chất lượng sản phẩm mà mình sản xuất ra xem có đạt các tiêu chuẩn của GF không, để kịp thời điều chỉnh.
 • Thông báo cho Mixer để báo ngắt hơi khi dừng ép đùn, dừng sấy.

Job Requirement

 • Tuân thủ các quy trình vận hành máy & các quy trình kiểm soát chất lượng.
 • Chịu trách nhiệm về độ đồng đều của sản phẩm cũng như các tiêu chuẩn về sản phẩm của GF.
 • Chịu trách nhiệm về độ chính xác của từng code công thức không được lẫn lộn từ loại này sang loại kia trong quá trình ép đùn.
 • Chịu trách nhiệm về công suất của máy, hạn chế tối đa thời gian máy chạy không tải.
 • Chịu trách nhiệm số liệu báo cáo ghi nhận đầy đủ, chính xác.
 • Chịu trách nhiệm về việc vệ sịnh khu vực được giao.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện nội quy an toàn và phòng chống cháy nổ trong khi vận hành máy.
 • Chịu trách nhiệm về thực thi 5S & ISO trong công việc của mình.
 • Báo cáo ngay đến Trưởng ca sản xuất hoặc Trợ lý sản xuất khi có sự cố xảy ra.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.