Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Kiểm tra việc đối chiếu hàng ngày toàn bộ các chứng từ liên quan đến nhập/xuất kho cám, thuốc, heo và chu chuyể đàn heo giữa hệ thống kế toán & báo cáo PICTRAQ.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, đầy đủ, chính xác của tất cả các chứng từ: nhập, xuất.
- Kiểm tra việc lập báo cáo nhập xuất tồn hàng ngày, tuần, tháng, năm theo qui định công ty đúng thời hạn & chính xác.
- Nhập liệu vào hệ thống sua khi đã kiểm tra/đối chiếu.
- Tính giá thành nguyên liệu, thành phẩm.
- Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc cung cấp tất cả các báo cáo liên quan.
- Lập báo cáo đối chiếu tất cả các tài khoản liên quan đến giá thành, kho nguyên liệu, sản phẩm dở dang.
- Kiểm tra, theo dõi/quản lí, ghi nhận, trích khấu hao tài sản cố định.
- Thực hiện việc lưu trữ chứng từ theo đúng qui định của Công ty.
- Thực hiện việc kiểm kê & xác định hao hụt hàng tồn kho cuối tháng theo sự phân công, hướng dẫn của cấp trên.
- Lập báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
* Lưu ý: sẽ được học việc ở Nhà máy Hà Nam 01 thời gian

Job Requirement

* Yêu cầu về kiến thức chuyên môn:
- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành về TC-KT.
- Có hiểu biết về quy trình kho, sản xuất, hoạt động bán hàng…
- Có hiểu biết và thực hiện các qui trình, qui định về kế toán.
- Có khả năng ứng dụng phần mềm kế toán liên quan đến kho.
- Hiểu rõ về cách ghi nhận, hạch toán liên quan đến tất cả các nghiệp vụ kho.
* Yêu cầu về kinh nghiệm và khả năng:
- Kinh nghiệm > 1 năm về kế toán
* Những kỹ năng cần thiết cho công việc
- Có kỹ năng tốt về vi tính trong việc xử lý số liệu & trình bày báo cáo
- Khả năng sắp xếp, công việc, xử lý tình huống, giao tiếp tốt trong nội bộ và với đối tác bên ngoài.
- Có khả năng hướng dẫn các bộ phận liên quan các nghiệp vụ nhập/xuất trên hệ thống.
- Có khả năng phối hợp tốt với các phòng ban trong hoạt động hàng ngày.
* Kỹ năng khác
- Trung thực và thận trọng trong công việc
- Năng động, thẳng thắn trong giao tiếp và sẵn lòng phối hợp với các thành viên khác cùng làm việc để đạt mục tiêu chung

Similar Jobs

  • Location: Hoa Binh, Thanh Hoa, Bac Can
  • Required skills: Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ, Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ
  • Number of positions: 4
  • Posted: 15/03/2024
  • Location: Hoa Binh
  • Number of positions: 1
  • Posted: 07/06/2016

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.