Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Quản lý tăng trưởng doanh số tại các khu vực phụ trách; quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên;

- Quản lý từ 10 - 15 cửa hàng;

- Thiết lập/ phân bổ mục tiêu bán hàng/ KPI và kế hoạch làm việc cho đội ngũ trong Khu vực;

- Quản lý và phát triển đội ngũ để có thể tối đa hóa doanh số và duy trì sự hài lòng của khách hàng;

- Thực hiện các chương trình khuyến mãi để thúc đẩy doanh số bán hàng trong khu vực; thực hiện các chương trình quản lý quan hệ khách hàng; đảm bảo có đủ hàng theo nhu cầu kinh doanh;

- Thường xuyên xem xét hoạt động của khách hàng và điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo bán hàng và dịch vụ tối ưu; xác định và phát triển khách hàng mới;

- Quản lý năng suất bán hàng của đội ngũ để đạt được doanh số mục tiêu.

Job Requirement

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm giám sát/quản lý về ngành bán lẻ
- Có kiến thức về kênh bán hàng, có kiến thức về bán lẻ thực phẩm là 1 lợi thế
- Có kỹ năng đàm phán và quản lý nhóm
- Chịu được áp lực trong công việc và thời gian

 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/08/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Ecom Specialist, Ecommerce Specialist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Meat Shop Staff, Chuyên viên vận hành Meat Shop
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Giám sát kinh doanh Sales Supervisor, Sales , kinh doanh
 • Number of positions: 2
 • Posted: 31/08/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Brand Manager, Trưởng nhãn hàng, Giám đốc nhãn hàng, Giám đốc nhãn hiệu, Brand Director
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.