Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý các hoạt động tổ chức và thương hiệu sản phẩm 

+ Thiết kế hoạt động Thương hiệu của ngành hàng phù hợp với các kênh bán hàng để thúc đẩy hoạt động tăng doanh số và đạt mục tiêu bán hàng đề ra của từng năm; 

+ Xây dựng định vị thương hiệu thành công với sức khỏe thương hiệu (Brand Health) đạt mục tiêu đề ra; 

+ Đề xuất và phối hợp thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường (NTD, điểm bán,...) để đưa ra hành động phù hợp, hiệu quả.
+ Phát triển danh mục sản phẩm mới phù hợp mục tiêu kinh doanh ngành hàng về doanh số và phù hợp định hướng phát triển thương hiệu. Liên tục rà soát và cải tiến sản phẩm để tăng tính cạnh tranh (chất lượng, điểm nổi trội, lợi nhuận...)

2. Phát triển các chiến lược truyền thông: 

+ Đề xuất và xây dựng chiến lược, mục tiêu và kế hoạch quảng cáo trong các chiến dịch ở cấp độ Người tiêu dùng và thương mại; xây dựng ngân sách phù hợp cho từng hoạt động MKT. 
Giám sát việc thực thi và báo cáo cho từng hoạt động MKT.

1. Manage organisation and product branding

+ Design activities Brand of the category in line with sales channels to promote activities to increase sales and achieve sales targets set out for each year;

+ Build a successful brand positioning with brand health to achieve the set goals;

+ Propose and coordinate with related department on the implementation of market research activities (consumer, outlet,...) to take appropriate and effective actions.

+ Develop a new product portfolio in line with the business goals of the line and and consistent with brand development orientation. Continuously review and improve products to increase competitiveness (quality, unique selling point, margin, ...).

2. Develop marketing strategies.

+ Propose and build advertising strategies, goals and plans in campaigns at Consumer and Commercial level; build a suitable budget for each marketing activity.

+ Monitor execution and report on each MKT activity.

Job Requirement

1. Am hiểu Truyển thông tiếp thị trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh ưu tiên ngành hàng Thực phẩm, bao gồm: phát triển sản phẩm mới, truyền thông và định vị Thương hiệu.

2. Có khả năng nắm bắt tốt nhu cầu thị hiếu của thị trường;

3. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, ưu tiên ngành FMCG/ thực phẩm; Có kinh nghiệm lên kế hoạch và quản lý dự án; Kinh nghiệm quản lý và dẫn dắt đội nhóm hoàn thành mục tiêu;

4. Tính sáng tạo, không ngừng cải tiến công việc hiệu quả hơn; Tư duy logic và chiến lược, đầu óc kinh doanh nhạy bén nắm bắt cơ hội; Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, có sức thuyết phục tốt.  

1. Understand Marketing communication in the industry of fast-moving consumer goods, preferably Food, including: new product development, communication and brand positioning;

2. Able to grasp the market's needs and tastes well;

3. At least 5 years of working experience in marketing, preferably FMCG/food; have experience in project planning and management; have experience in managing and leading a team to achieve goals;

4. Creativity, constantly improving work more effectively; logical and strategic thinking, business acumen to seize opportunities; good communication, presentation, negotiation and persuasion skills.
 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Design Manager, Trưởng phòng thiết kế Design Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/03/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cửa hàng phó, Cửa hàng phó chuối M, Cửa hàng phó chuối Meatshop ở HCM, Cửa hàng phó ch Meatshop ở HCM, Cửa hàng phó chuỗi Meatshop ở HCM
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/03/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/03/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Assistant Brand Manager, Brand Assistant, Nhân viên trợ lý nhãn hàng, Chuyên viên trợ lý nhãn hàng, Trợ lý thương hiệu Marketing, Assistant Brand Manager, Brand Assistant, Nhân viên trợ lý nhãn hàng, Chuyên viên trợ lý nhãn hàng, Trợ lý thương hiệu Marketing
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Graphic Designer, Thiết kế đồ họa, Họa viên, UI Designer, Ux Designer, Graphic Design
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: IT Infrastructure and Operations, IT Infrastructure and Operations, Senior Manager - IT Infrastructure and Operations
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên Viên Marketing, Nhân viên Marketing, Marketing Executive, Marketer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 31/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.