Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Phát triển sản phẩm mới

- Phát triển mẫu và giám sát quá trình để thử nghiệm đạt các yêu cầu đã đề ra

- Triển khai các thử nghiệm và các hoạt động của phòng thí nghiệm

- Đánh giá đặc tính, HSD của sản phẩm và các yếu tố mở rộng

- Lập tiêu chuẩn sản phẩm và các tài liệu liên quan

- Điều chỉnh công thức sản phẩm dựa trên các đánh giá cảm quan và dữ liệu từ người tiêu dùng

Đánh giá chất lượng sản phẩm

- Hướng dẫn các hoạt động thu thập mẫu đúng kỹ thuật

- Điều chỉnh thích hơp khi có bất thường trong quá trình 

- Hướng dẫn triển khai thử nghiệm đảm bảo đúng phương pháp, quy trình và kỹ thuật

- Kiểm tra đặc tính sản phẩm khi chuyển giao từ phòng lab đến xưởng sản xuất

Chuyển giao sản xuất

- Thiết lập quy trình sản xuất sản phẩm mới phù hợp với công nghệ hiện tại của xưởng

- Rà soát phương pháp cải tiến, khắc phục sự cố và tuân thủ các quy định về sản xuất thực phẩm

- Điều chỉnh công thức sản phẩm phù hợp

Thông tin sản phẩm

- Cung cấp thông tin công thức và các dữ liệu khác để tính giá thành, công bố sản phẩm

- Cung cấp thông tin để lên ý tưởng về câu chuyện bán hàng phục vụ mục đích tiếp thị sản phẩm

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao học chuyên ngành thực phẩm
- 1 - 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực R&D 
- Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực phẩm (Thịt heo, bò, gà, thủy hải sản...), có kinh nghiệm pha lóc
- Kỹ năng phân tích tình hình hiện tại và xu hướng của sản phẩm
- Kỹ năng thiết lập mục tiêu nghiên cứu, phát triển sản phẩm ngắn hạn
- Kỹ năng phát triển mạng lưới thông tin và rủi ro ATTP

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Deputy Retail Operation Manager, Retail Operation Manager, Retail manager, Quản Lý Kinh Doanh Bán Lẻ, Manager in Retail, Quản lý bán lẻ, Retail Store Manager, Retail Operation Manager, Retail manager, Quản Lý Kinh Doanh Bán Lẻ, Manager in Retail, Quản lý bán lẻ, Retail Store Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/11/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/10/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.