Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Quản lý vận hành các hoạt động hàng ngày của chuỗi cửa hàng thịt sạch

- Thực hiện lên kế hoạch và kiểm soát chi phí vận hành để đạt lợi nhuận cho toàn chuỗi

- Tìm kiếm và phát triển mặt bằng cho chuỗi cửa hàng thịt sạch

- Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng, quản lý cửa hàng đảm bảo tính thống nhất trong vận hành

- Lên kế hoạch và triển khai các kế hoạch doanh thu, kế hoạch khuyến mãi để đạt mục tiêu doanh thu kênh

- Thực hiện dự đoán, order và kiểm soát hàng hóa đảm bảo chất lượng và số lượng

- Lên các quy trình vận hành, tiêu chuẩn đảm bảo vận hành và các vấn đề ATVSTP

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan 

- Quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ từ 30 - 50 cửa hàng từ 3 năm

- Set up và vận hành chuỗi cửa hàng mới

- Quản lý mô hình tài chính

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: R&D Formulation Supervisor, R&D Food, R&D Meat
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/11/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/10/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.