Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

Giám sát vận hành :

• Giám sát và kiểm tra các Store/Hub định kỳ hàng tuần (ít nhất 2 lần/1 cửa hàng)

• Report các vấn đề cần cải thiện tại các Store/Hub cho OM hàng tuần/tháng

• Tổng hợp các vấn đề cần cải thiện và Đề xuất giải pháp vận hành tại các Store/Hub

Kiểm soát hàng hoá và tồn kho:

• Hỗ trợ cửa hàng thực hiện hoạt động kiểm kê và quản lý hàng hóa ở cấp cửa hàng;

• Thường xuyên thực hiện Kiểm toán hàng tồn kho theo kế hoạch kiểm toán được đề ra;

• Phối hợp với bộ phận kế toán / IT / AM của công ty để đảm bảo cửa hàng hoạt động theo chính sách và thủ tục hàng tồn kho do Công ty quy định

Đào tạo/Huấn luyện:

• Huấn luyện Quản lý/NVBH vận hành theo chuẩn SOP công ty ban hành.

• Phối hợp bộ phận đào tạo huấn luyện các kỹ năng thực tế cho NVBH/QLCH

• Hổ trợ đào tạo lại các quản lý và nhân viên yếu cần cải thiện cho đến khi vận hành đúng

Công việc khác:

• Hỗ trợ các công việc khác có liên quan đến vận hành yêu cầu

• Xây dựng và hoàn thiện qui trình Audit

• Đảm bảo kế hoạch công việc được hoàn thành đúng thời hạn và đúng qui định. 

Job Requirement

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm giám sát/quản lý về ngành bán lẻ

Có kiến thức về kênh bán hàng, có kiến thức về bán lẻ thực phẩm là 1 lợi thế

Có kỹ năng huấn luyện và đào tạo nhân viên

Chịu được áp lực trong công việc và thời gian

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Design Manager, Trưởng phòng thiết kế Design Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/03/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cửa hàng phó, Cửa hàng phó chuối M, Cửa hàng phó chuối Meatshop ở HCM, Cửa hàng phó ch Meatshop ở HCM, Cửa hàng phó chuỗi Meatshop ở HCM
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/03/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Sale Supervisor, Sales Supervisor, Giám sát kinh doanh, Sales Executive, Area Sales Executive, Giám sát kinh doanh Sales Supervisor
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/03/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Assistant Brand Manager, Brand Assistant, Nhân viên trợ lý nhãn hàng, Chuyên viên trợ lý nhãn hàng, Trợ lý thương hiệu Marketing, Assistant Brand Manager, Brand Assistant, Nhân viên trợ lý nhãn hàng, Chuyên viên trợ lý nhãn hàng, Trợ lý thương hiệu Marketing
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Quản lý Nhãn Hàng Brand Manager , Quản lý Nhãn Hàng Brand Manager , Quản lý Nhãn Hàng Brand Manager - tháng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Graphic Designer, Thiết kế đồ họa, Họa viên, UI Designer, Ux Designer, Graphic Design
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: IT Infrastructure and Operations, IT Infrastructure and Operations, Senior Manager - IT Infrastructure and Operations
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên Viên Marketing, Nhân viên Marketing, Marketing Executive, Marketer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 31/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.