Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Hướng dẫn, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong vận hành hệ thống SAP phân hệ PP/QM

- Tham gia vào các dự án triển khai hệ thống cho doanh nghiệp.

- Khảo sát và thu thập yêu cầu từ các phòng ban chức năng.

- Phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu.

- Xây dựng giải pháp, thực hiện và kiểm tra giải pháp trên hệ thống.

- Kiểm thử hệ thống và đào tạo người dùng kiểm thử, sử dụng hệ thống.

- Tư vấn, trực tiếp xử lý các vấn đề và tham gia vào quá trình triển khai dự án theo phân công nhiệm vụ.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành: Công nghệ thông tin , Hệ thống thông tin quản lý,...

- Có từ 2-3 năm kinh nghiệm trong các vận hành giải pháp SAP S4 Hana với các phân hệ PP/QM

- Có khả năng trình bày thuyết phục;

- Có khả năng làm việc độc lập, nhóm, có tính nghiên cứu tìm tòi;

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề và chịu áp lực tốt;

- Có khả năng giao tiếp và làm dịch vụ khách hàng;

- Nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao;

- Công việc triển khai dự án yêu cầu linh hoạt về thời gian;

- Anh văn: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, giao tiếp tốt.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Senior Business Analysis Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/11/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Senior Data Analyst, Data Analysis Manager, Data Analysis Manager, Senior Data Analyst
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.