Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Support:
  • Hỗ trợ người dùng cuối xử lý các Issue xảy ra trong quá trình vận hành, hỗ trợ người dùng hiệu chỉnh, update master data trong quá trình vận hành hệ thống .
 • Dự án:
  • Thiết kế tài liệu blueprint dự án.
  • Cấu hình hệ thống đáp ứng qui trình  quản lý của module MM, và yêu cầu người dùng
  • Thực hiện viết tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng.
  • Thực hiện viết tài liệu ngữ cảnh Unit test, IST và UAT.
  • Tham gia thực hiện, hướng dẫn Unit test, IST và UAT.
  • Chuẩn bị các template upload migration.
  • Hướng dẫn người dùng chuẩn bị các template migration.
  • Thực hiện upload dữ liệu migration vào các môi trường theo các giai đoạn của dự án.
  • Chuẩn bị matrix phân quyền
  • Hướng dẫn user thực hiện matrix.
  • Test matrix phân quyền và fix các lỗi phát sinh liên quan.
  • Thực hiện lấy yêu cầu, viết FS các các báo customized reports, integration vói hệ thống non SAP.
  • Thực hiện test, UAT và tài liệu hướng các báo cáo customized reports, integration Với hệ thống non SAP.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành liên quan

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có khả năng làm việc độc lập, quản lý dự án

Job tags: SAP MM Consultant

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: ERP Solution Specialist SAP/PP, SAP Functional Consultant PP SD, SAP Functional Consultant, SAP Functional Consultant PP/QM, SAP Functional Consultant PP/QM, SAP Functional Consultant PP/QM
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Manager – Technology Governance & Data Privacy, IT Audit, IT Risk, Technology Governance Risk Compliance, Operational risk, Compliance, Data privacy
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: SAP FICO CONSULTANT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Senior Business Analyst, ERP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Senior Developer - Microsoft Power Platform, Developer, Microsoft Power Platform, Senior Developer - Microsoft Power Platform month contract, Senior Developer - Microsoft Power Platform
 • Number of positions: 1
 • Posted: 31/08/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: IT Service Delivery & Operation Intern, IT Service Delivery & Operation Intern
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/08/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Head of ERP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/08/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Senior Developer - Microsoft Power Platform, Developer, Microsoft Power Platform, Senior Developer - Microsoft Power Platform month contract, Senior Developer - Microsoft Power Platform
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/08/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.