Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Chịu trách nhiệm về số liệu và chất lượng hàng hóa tồn kho.
 • Chịu trách nhiệm hoàn tất chứng từ nhập kho, xuất kho, chuyển kho.
 • Kiểm soát hàng hóa tồn kho, lưu trữ và luân chuyển kho hàng ngày.
 • Hướng dẫn và bố trí công việc cho nhân viên kho hàng ngày.
 • Kiểm tra kết quả thực hiện công việc của nhân viên kho
 • Sắp xếp hàng hóa đúng theo layout và qui định bảo quản hàng hóa.
 • Thực hiện công việc đúng quy trình, quy định của công ty đã ban hành nhằm kiểm soát tốt hàng hóa trong kho, kiểm soát tốt hao hụt kho.
 • Tuân thủ phân công nhiệm vụ của cấp trên.
 • Tuân thủ qui định làm việc

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Trung thực.
 • Can đảm trong công việc.
 • Khiêm tốn.
 • Cầu tiến, chịu học hỏi.
 • Cẩn thận, chu đáo.
 • Chịu trách nhiệm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.