Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Hướng dẫn nhân viên tuân thủ   tiêu chuẩn cao nhất về việc đối xử nhân đạo đối với động vật một cách kịp thời với chi phí hiệu quả
 • Cung cấp khóa đào tạo thực tiễn cho các thành viên trong đội nhằm cải thiện năng suất dựa trên áp dụng SOP
 • Đảm bảo SOP được theo dõi
 • Thảo luận và hỗ trợ để cải thiện các SOP
 • Phân công công việc   hàng ngày cho nhóm để tăng hiệu quả và hiệu suất trong việc hợp tác đối với chu chuyển đàn của trại
 • Giám sát năng suất sản xuất và tìm ra các nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu sản xuất
 • Xây dựng mục tiêu chung của nhóm và mục tiêu riêng cho từng cá nhân
 •  thường xuyên kiểm tra, phản hồi và động viên nhân viên hoàn thành công việc 
 • Đảm bảo duy trì cập nhật hồ sơ sản xuất và lưu trữ kiểm kê

Job Requirement

 • Có kiến thức về sản xuất,   có khả năng quản lý một nhóm nhân viên chịu trách nhiệm về phúc lợi động vật (heo).
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong tất cả các khu sản xuất 
 • Tuân thủ tất cả các quy tắc và tiêu chuẩn an toàn của công ty nhằm bảo vệ vật nuôi, thành viên nhóm và bản thân 
 • Tuân thủ   tất cả các quy định an toàn sinh học và duy trì sức khỏe của đàn
 • Có khả năng   đào tạo và hướng dẫn cho các thành viên của nhóm
 • Tinh thần học hỏi, sẵn sàng cho các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp
 • Bắt buộc là trưởng nhóm hoạt động tích cực 
 • Bằng Bác sĩ thú y hoặc chăn nuôi

Similar Jobs

 • Location: Hoa Binh, Thanh Hoa, Bac Can
 • Required skills: Nhân Viên Kỹ Thuật Chăn Nuôi Heo, Nhân Viên Kỹ Thuật Khu Bầu, Nhân Viên Kỹ Thuật, Kỹ thuật viên, Technician
 • Number of positions: 30
 • Posted: 11/01/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.