Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tham gia tư vấn cho Ban GĐ về chiến lược phát triển sản phẩm thức ăn gia cầm
- Nghiên cứu thị trường thức ăn, con giống, theo dõi chất lượng sản phẩm của GF và đối thủ từ đó tham gia tư vấn cho Ban GĐ về chiến lược phát triển thức ăn gia cầm
2. Xây dựng biên soạn tài liệu cập nhật kiến thức mới về KTGC
- Biên soạn các tài liệu chăn nuôi gia cầm
- Cập nhật các kiến thức mới cho KTGC
- Ứng dụng các kiến thức mới vào trong chăn nuôi
3. Tư vấn hỗ trợ quản lý chăn nuôi, phòng trị bệnh cho các trang trại lớn
- Chịu trách nhiệm tư vấn hỗ trợ về quản lý chăn nuôi, phòng trị bệnh cho các trang trại có quy mô lớn trên phạm vi cả nước
- Phối hợp với sales để giải quyết các phàn nàn của các khách hàng lớn
4. Tư vấn thiết kế vận hành chuồng trại cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực này
- Tư vấn thiết kế xây dựng chuồng trại gia cầm
- Tìm hiểu các kiến thức kĩ thuật mới trong xây dựng chuồng trại để áp dụng cho các trang trại xây mới
5. Tuyển dụng đào tạo phát triển đội ngũ KTGC
- Tuyển dụng nhân viên mới cho các BU
- Xây dựng chương trình đào tạo huấn luyện cho nhân viên mới ở các cấp độ khác nhau
6. Biên soạn các quy trình hướng dẫn chăn nuôi gia cầm
- Biên soạn quy trình hướng dẫn chăn nuôi gà thịt
- Biên soạn quy trình hướng dẫn chăn nuôi vịt thịt
- Biên soạn quy trình hướng dẫn chăn nuôi gà đẻ
- Biên soạn quy trình hướng dẫn chăn nuôi vịt đẻ
- Biên soạn quy trình hướng dẫn chăn nuôi cút đẻ
- Xây dựng quy trình vận hành trang trại gia cầm
- Biên soạn quy trình an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm.
7. Thực hiện các qui trình báo cáo công việc:
- Xây dựng, chuẩn hóa hệ thống báo cáo
- Giám sát và thực thi báo cáo công việc
8. Đào tạo cho sales và KTGC GFVN
- Đào tạo cho sales và đội ngũ KTGC VN về các kiến thức trong quản lý chăn nuôi, phòng trị bệnh 
9. Liên kết với các đối tác hỗ trợ trong chẩn đoán và đào tạo thú y
- Tìm hiểu các đối tác uy tín trong ngành thú y để hỗ trợ trong việc chẩn đoán và đào tạo
10. Xử lý các phản hồi của khách hàng lớn về chất lượng sản phẩm thức ăn gia cầm
- Tham gia phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý phản hồi của khách hàng trang trại lớn.

Job Requirement

- Tốt nghiệp chuyên ngành: Chăn nuôi, thú y.

-  Ít nhất 03 năm ở vị trí Trưởng phòng tương đương.

- Có kinh nghiệm xây dựng và làm việc đội nhóm.
 

 

Similar Jobs

 • Location: Southeast, South Central Coast, North Central Coast
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/03/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.