Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Có kế hoạch chiến lược tuyển dụng nguồn nhân lực cho bộ phận; sắp xép, điều tiết nguồn nhân lực phù hợp với hoạt động
 • Đào tạo hướng dẫn thực hành tại trại cho nhân viên, nhân sự trong trại nhằm tạo bộ khung quản lí, chuyên môn cho trại vận hành
 • Thực thi các hoạt động tư vấn trực tiếp đến khách hàng thông qua bộ giải pháp 5 trọng tâm + n
 • Tương tác với khách hàng là người chăn nuôi, các bộ phận liên quan trong việc triển khai các hoạt động tư vấn
 • Xây dựng hệ thống trại chuẩn (Áp dụng 5 giải pháp trọng tâm + n)  trong vùng của mình quản lí
 • Kết hợp với các phòng ban xây dựng các chiến lược phát triển hệ thống khách hàng là người chăn nuôi
 • Xây dựng mối quan hệ bên trong, bên ngoài với khách hàng nhằm đạt được sự hài lòng cao nhất của khách hàng

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng/ trung cấp ngành:Bác sĩ thú y/Kĩ sư chăn nuôi
 • Kiến thức chuyên ngành Thú y hoặc Chăn nuôi
 • Kiến thức quản lí
 • Kiến thức lãnh đạo
 • Có kinh nghiệm chuyên ngành >= 5 năm & kinh nghiệm quản lí trang trại >= 3 năm

Similar Jobs

 • Location: North Central Coast
 • Required skills: Nhân viên tư vấn kỹ thuật heo, Nhân viên tư vấn kỹ thuật heo
 • Number of positions: 8
 • Posted: 09/05/2022
 • Location: North Central Coast
 • Required skills:
 • Number of positions: 6
 • Posted: 06/04/2022
 • Location: North Central Coast
 • Required skills:
 • Number of positions: 10
 • Posted: 06/04/2022
 • Location: North Central Coast
 • Required skills:
 • Number of positions: 10
 • Posted: 06/04/2022
 • Location: Southeast
 • Required skills: Trưởng Phòng Kỹ Thuật Gia Cầm, Trưởng Phòng Cấp Cao Kỹ Thuật Gia Cầm, Trưởng Phòng Cấp Cao Kỹ Thuật Gia Cầm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/03/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.