Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn của các nghiên cứu về dinh dưỡng thức ăn gia súc và gia cầm.

- Đảm bảo chất lượng chuyên môn của các nghiên cứu; đảm bảo các thí nghiệm về dinh dưỡng thức ăn gia súc gia cầm được diễn ra một cách chính xác.
- Đảm bảo việc quản lý số liệu, nhập số liệu, xử lý số liệu, xử lý thống kê, báo cáo kết quả các nghiên cứu về dinh dưỡng thức ăn gia súc gia cầm một cách kịp thời, chính xác.
- Tiếp cận, cập nhật với các nguồn thông tin, các thành tựu về dinh dưỡng thức ăn gia súc gia cầm ở trong nước và trên thế giới, tổng kết thông tin, đề xuất hướng nghiên cứu, đề xuất thử nghiệm mới.
- Chạy công thức thức ăn theo khuôn công thức (spec/template) đã được thống nhất và kiểm soát các công thức thức ăn cho các thí nghiệm trên heo và gia cầm. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp Quản Lý Trực tiếp.

Job Requirement

Yêu cầu tối thiểu: Thạc sĩ chuyên ngành chăn nuôi với chương trình học và luận văn tốt nghiệp về dinh dưỡng thức ăn gia súc gia cầm. Tốt nghiệp Tiến sĩ về dinh dưỡng thức ăn gia súc gia cầm là ưu tiên.

- Có kiến thức chuyên sâu và cập nhật (với cấp Trưởng Phòng) ở mức Chuyên gia (với cấp Trưởng Phòng cấp cao) về: Dinh dưỡng và Thức ăn Chăn nuôi gia súc gia cầm; Các loại hình và chu kỳ của nghiên cứu bao gồm các bước: xác định nhu cầu, hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, xử lý dữ liệu thống kê, đánh giá kết quả các nghiên cứu, kết luận, đề xuất và hình thành nghiên cứu mới/nghiên cứu bổ sung/nghiên cứu lặp lại; các sai sót và các yếu tố nguy cơ/yếu tố rủi ro làm ảnh hưởng đến độ chính xác của nghiên cứu.
- Có kiến thức chung về thị trường thức ăn chăn nuôi; quản lý trang trại chăn nuôi heo và gia cầm và các vấn đề thường gặp ở trại chăn nuôi heo và gia cầm liên quan đến dinh dưỡng thức ăn.

Thành thạo về:
- Thu thập, tổng hợp, đánh giá, sàng lọc, cập nhật các thông tin và thành tựu ở trong nước và trên thế giới về dinh dưỡng thức ăn gia súc gia cầm để xây dựng ý tưởng nghiên cứu thử nghiệm.
- Xây dựng khuôn công thức (Spec/Template) để chạy công thức thức ăn cho heo và gia cầm
- Chạy công thức thức ăn bằng các phần mềm lập công thức
- Phân tích, đánh giá thị trường thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm để tư vấn hình thành các nghiên cứu và thử nghiệm nhằm mục đích gia tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. 
- Tối ưu hóa quan hệ chất lượng thức ăn - giá công thức phù hợp với yêu cầu từ thị trường thức ăn.
- Xây dựng đề cương chi tiết phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, thiết kế thí nghiệm, thực hiện các nghiên cứu có độ chính xác cao, quản lý rủi ro trong nghiên cứu, xử lý thống kê các dữ liệu nghiên cứu, đưa ra được các kết luận khách quan, đề xuất hướng nghiên cứu mới và hành động tiếp theo một cách chuyên nghiệp.
- Kỹ năng Quan sát - Suy nghĩ - Hành động khi tiếp cận trại nghiên cứu cũng như trại khách hàng và trại nội bộ công ty để tư vấn chẩn đoán nguyên nhân và tư vấn hình thành các nghiên cứu để gia tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm thức ăn gia súc gia cầm của GREENFEED trên thị trường.
- Huấn luyện, đào tạo để đảm bảo chất lượng, độ chính xác của các nghiên cứu
- Kỹ năng xây dựng và làm việc đội nhóm

Similar Jobs

 • Location: Nationwide
 • Required skills: Trưởng phòng cấp cao Kỹ thuật heo, Trưởng Phòng Cấp cao Kỹ thuật heo
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/03/2023
 • Location: Nationwide
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.