Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Định hướng, xây dựng và quản trị mối quan hệ với khách hàng nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh
 • Định hướng và xây dựng kênh phân phối, mô hình kinh doanh hiệu quả
 • Chịu trách nhiệm giữ và phát triển những khách hàng trọng yếu.
 • Phối hợp xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm thuỷ sản góp phần tăng giá trị và sức cạnh tranh cho toàn chuỗi.
 • Xây dựng chiến lược, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh. Đề xuất các giải pháp, chính sách, nguồn lực trọng yếu... phục vụ cho hoạt động bán hàng.
 • Chịu trách nhiệm triển khai và cam kết mục tiêu sản lượng, doanh số  theo định hướng của công ty.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khải các hoạt động Marketing theo định hướng của công ty.
 • Huấn luyện, đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ theo chuẩn năng lực của công ty.
 • Tham gia xây dựng, chuẩn hóa và thực thi các qui trình báo cáo công việc
 • Tham gia tư vấn và xây dựng chiến lược kinh doanh cùng Ban lãnh đạo

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:
Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học các chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản/ Ngư y/ Kinh tế thuỷ sản,...
KIẾN THỨC:
- Chuyên ngành về nuôi trồng thuỷ sản
- Bán hàng và Quản trị Tiếp thị
- Xây dựng và làm việc đội nhóm
- Quản lý, lãnh đạo.
KINH NGHIỆM :
- Trải nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí quản lý cấp trưởng phòng.
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý thị trường tại các công ty có qui mô sản lượng lớn.
KỸ NĂNG
Có hiểu biết và thành thạo:
- Chuyên ngành về nuôi trồng thuỷ sản
- Bán hàng và Marketing
- Xây dựng và làm việc đội nhóm
- Quản lý và lãnh đạo

Similar Jobs

 • Location: Mekong Delta
 • Required skills: Trưởng Phòng Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại Thủy Sản, Aquafeed, Sales, Kinh doanh Thủy sản
 • Number of positions: 4
 • Posted: 03/11/2022
 • Location: Dong Thap, Long An, Mekong Delta
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/10/2022
 • Location: Ca Mau, Soc Trang, Bac Lieu, Mekong Delta
 • Required skills: Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại Thủy Sản, Kinh doanh, Sale Thủy sản, Thị trường
 • Number of positions: 10
 • Posted: 24/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.