Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Thành lập năm 2003, GREENFEED là tập đoàn tích hợp toàn chuỗi thực phẩm sạch FEED – FARM – FOOD với sứ mệnh xây dựng các thương hiệu chất lượng, đáng tin cậy và không ngừng kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng và xã hội. GREENFEED hướng đến tầm nhìn trở thành thương hiệu hàng đầu, hiệu quả, đáng tin cậy trên toàn chuỗi thực phẩm trong và ngoài nước cùng các ứng dụng công nghệ vượt trội. 

Hiện chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho vị trí  Trưởng Phòng Đối Tác Nhân Sự/ HRBP Manager, Ngành Farm Miền Bắc – Miền Trung Việt Nam.

I. Mục Đích Của Vị Trí:

HRBP Manager là người hiểu được các nhu cầu nhân sự của tổ chức, thiết kế, đưa ra các chiến lược/giải pháp hoặc kế hoạch nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của tổ chức. HRBP cũng sẽ là người tư vấn và vận hành các hoạt động nhân sự của tổ chức.

II. Mô Tả Công Việc HRBP manager – Ngành Chăn nuôi:

1.Triển khai chiến lược nguồn nhân lực và phát triển tổ chức:

 • Tham gia tái cấu trúc tổ chức theo định hướng, tầm nhìn, sứ mạng và kế hoạch chiến lược hiệu quả.
 • Phối hợp với trưởng các phòng ban chức năng/Trưởng trang trại chăn nuôi thực hiện các dự án phát triển các kỹ năng tương lai, tư vấn lựa chọn các kế hoạch nguồn lực
 • Hợp tác với GĐĐH và các bên dự phần để triển khai chiến lược giá trị tài năng

2.Triển khai văn hóa tổ chức và thay đổi:

 • Phối hợp thực hiện tổ chức có giá trị và theo đuổi yêu cầu về văn hóa của doanh nghiệp hoặc (các) Giám đốc điều hành và các đối tượng dự phần.
 • Phối hợp thực hiện phát triển tổ chức hoặc thay đổi để phát triển và tăng cường sự linh hoạt của tổ chức cũng như thúc đẩy văn hóa hiệu suất cao tại nơi làm việc phù hợp với chiến lược và mục tiêu của tổ chức.
 • Sử dụng phương pháp phân tích và kiến thức kinh doanh theo đặc thù ngành để đánh giá nhu cầu phát triển của tổ chức
 • Phối hợp thực hiện các chương trình chuyển đổi hoặc thay đổi tổ chức quy mô vừa và nhỏ, đóng vai trò là cố vấn và nhà quản trị sự thay đổi.

3.Triển khai phát triển nhân tài, đội ngũ kế thừa:

 • Tham gia các buổi đánh giá nhân tài với các trưởng bộ phận để xác định và quản lý các cá nhân có hiệu suất cao cho các vai trò quan trọng trong tổ chức
 • Tham gia chương trình phát triển đội ngũ và kế hoạch đội ngũ kế thừa để thu hút tài năng từ nội bộ
 • Xác định nhu cầu học tập và đáp ứng nhu cầu phát triển, dựa trên nhu cầu kinh doanh và năng lực.

4.Triển khai và vận hành các mô hình nhân sự tại từng đơn vị kinh doanh

 • Triển khai và vận hành các mô hình nhân sự ở các lĩnh vực để phục vụ các dịch vụ nhân sự như đã đưa ra theo khung quản lý dịch vụ phù hợp với chính sách nhân sự
 • Vận động đề xuất giá trị của nhân viên để củng cố thương hiệu của nhà tuyển dụng trên thị trường, để thu hút các ứng viên. Đáp ứng nhu cầu nhân sự, đưa ra các đề xuất để phát triển bền vững trước mắt và lâu dài
 • Triển khai hiệu quả hệ thống quản lý hiệu suất (OKRs) và các chương trình tưởng thưởng nhằm thúc đẩy văn hóa hiệu suất cao
 • Phối hợp với nhóm OD & Learning trung tâm để triển khai chiến lược học tập và phát triển tổng thể, đồng thời hỗ trợ thực hiện tại nhóm PBCN/nhóm sản xuất
 • Quản lý các hoạt động hành chánh, đảm bảo đúng qui định, tiến trình trong công tác hành chánh của đơn vị kinh doanh

5.Quản lý mối quan hệ lao động - Gắn kết nhân viên (ER/ EE)

 • Hợp tác với GĐĐH trong việc phát triển các chiến lược ER/IR sử dụng sự hiểu biết sâu sắc về các luật liên quan, Quy tắc ứng xử và các tiêu chuẩn xã hội
 • Bám sát thị trường lao động và xu hướng của thị trường và nhân viên, đồng thời đưa ra các giải pháp và đầu vào chủ động để định hình các chiến lược giữ chân cho BU/ Bám sát thị trường lao động và xu hướng…..

6.Thúc đẩy năng suất lao động:

 • Thúc đẩy nâng cao năng suất bằng thực hiện chiến lược nhân lực và chương trình hiệu quả 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên về quản trị nhân sự hoặc lĩnh vực liên quan
 • Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm nhân sự, có thế mạnh về thiết kế tổ chức, tuyển dụng, quản lý phát triển tài năng, xử lý quan hệ lao động…
 • Hiểu biết đầy đủ về pháp luật và các quy định liên quan đến việc làm
 • Có sự nhạy bén trong kinh doanh và có tầm nhìn
 • Kỹ năng giải quyết xung đột và giao tiếp tốt
 • Kỹ năng phân tích số liệu tốt
 • Có thể sử dụng tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế
 • Sẵn sàng đi công tác qua đêm (thăm các trang trại) 10 ngày/tháng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.